Finsamkonferens i Eskilstuna

Eskilstuna var värdstad för 2016 års Finsamkonferens i början på april. Cirka 450 konferensdeltagare mötte upp.

Fullsatt samlingssal med cirka 450 konferensdeltagare.

Fullsatt samlingssal med cirka 450 konferensdeltagare.

Årets nationella konferens ville sätta in Finsam i ett framtidsperspektiv och i relation till samhällets andra välfärdsinsatser.

Utdrag ur programmet:
• Framtidens välfärd – den perfekta krisen och dess eventuella lösning.
• Psykisk ohälsa – varför ökar den och vad kan vi göra?
• Hälsan är ojämlikt fördelad – det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper och mellan kvinnor och män. – varför är det så och vad kan vi göra åt det?
• Hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för nyanlända?

Givande diskussioner

En rad intressanta föreläsningar i aulan varvades med valbara seminarium.  Seminarieformen uppmuntrade verkligen till tvåvägskommunikation och många givande, intressanta och upplysande diskussioner fördes.

Dalarnas samordningsförbund var representerade av såväl tjänstemän som styrelseledamöter.

>> Läs mer om konferensen

Kvarnström gick, Karlsson kom

Under konferensdagarna hade Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) traditionsenligt sitt årsmöte. Efter många år som ordförande för NNS valde nu Kurt Kvarnström, Avesta, att avgå. Årsmötet valde göteborgaren Tord Karlsson till ordförande.

>> Läs mer om NNS och årsmötet