FÖRSÖRJNINGSMÅTT

Så mycket får Dalarnas invånare i stöd

De genomsnittliga utbetalningarna av samhällsstöd är större till invånarna i Dalarna än till genomsnittssvensken. Största behoven finns i Hedemora. De årliga genomsnittliga ersättningarna uppgår där till över 25.000 kr per invånare. Minst behov av ekonomiskt stöd har man i Leksand med runt 17.000 kr per invånare och år.

De statliga ersättningarna från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är relativt sett störst, försörjningsstödet från kommunerna utgör en mindre andel.

De statliga ersättningarna är relativt sett störst, försörjningsstödet från kommunerna utgör en mindre andel.

I diagrammet redovisas de samlade ersättningarna från samhället till personer i åldern 20–64 år i Dalarna i relation till antalet invånare under perioden oktober 2013–september 2014. Detta s.k. försörjningsmått visar att mest pengar i relation till invånarantalet betalas ut i Hedemora. Minst behov av ekonomisk samhällstöd finns i Leksands kommun.

Ersättningarna från staten – sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (Försäkringskassan) och aktivitetsstöd, etableringsersättning och arbetslöshetsersättning (Arbetsförmedlingen) utgör de stora andelarna av samhällsstödet.

Kommunernas andel, försörjningsstödet (socialbidrag), varierar mellan kommunerna. Mest försörjningsstöd per invånare betalas i Borlänge, Ludvika och Falun.

För en direkt jämförelse av utbetalningarna i Dalarnas kommuner av respektive ersättningsslag, klicka här.