AKTUELLT I FINSAM DALARNA

 

Samhällets stöd, forts.

Diagrammen visar samhällsstödet från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen (inkl utbetalningar från arbetslöshetskassor) och Dalarnas kommuner.

 

Utbetalningarna av sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning är störst i Hedemora och Smedjebacken. Falun och Leksand har de lägsta utbetalningarna av sådana ersättningar.

Utbetalningarna av arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning och -tillägg samt bostadsersättning är störst i Avesta och minst i Säter.

Ludvika och Borlänge betalar ut mest försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) i relation till antalet invånare i kommunen. Lägsta utbetalningarna sker i Vansbro.

Tillbaka