Personuppgifter på finsamdalarna.se

Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas. Behandling av personuppgifter är ett brett begrepp som omfattar nästan allt, exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera personuppgifter. På finsamdalarna.se sparar vi dina personuppgifter till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt, exempelvis när vi fått information om vilka och hur många som anmält sig till ett arrangemang eller en föreläsning.

Personuppgifter på sociala medier

Skicka aldrig känslig information till oss via sociala medier, till exempel personnummer eller kontaktuppgifter till dig själv eller någon annan. På sociala medier överförs information och personuppgifter till tredje part (företaget eller organisationen som driver det sociala mediet, till exempel Facebook eller Twitter). Informationen kan även bli tillgänglig utanför EU/ESS.

Vi raderar överflödiga personuppgifter på finsamdalarna.se

Du ska bara lämna personuppgifter på finsamdalarna.se då det tydligt framgår att de behövs för hanteringen av ditt ärende, exempelvis när du anmäler dig till en föreläsning, frukostmöte eller liknande. När ett evenemang som du anmält dig till ägt rum, raderar vi alla personuppgifter.

Kakor (cookies)

finsamdalarna.se använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre. En kaka är en textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. De kakor vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är.

> Läs mer om kakor på finsamdalarna.se

Behandling av personuppgifter i samordningsförbunden

Personuppgiftspolicy antas av varje samordningsförbund för sig:

> Södra Dalarnas samordningsförbund: Integritets- och personuppgiftspolicy
> Nedansiljans samordingsförbund: Behandling av personuppgifter
> Finsam Falun: Personuppgiftspolicy
> Västerbergslagens samordningsförbund Finsam: Personuppgiftspolicy