startbild

 

Samverkan
för framgångsrik rehabilitering

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som hamnat utanför arbetslivet. Sådan samverkan om rehabilitering sker i samordningsförbund. De deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning (Finsam).

I Dalarna finns sju samordningsförbund. I dem samverkar kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna (tidigare Landstinget) och Försäkringskassan för att möjliggöra bästa tänkbara stöd till människor som hamnat utanför arbetslivet.

Många behöver stöd

Nära fem procent av den arbetsföra befolkningen behöver omfattande stöd för att komma i arbete och själv klara sin försörjning. Utan samverkan riskerar de att hamna i en utdragen rundgång mellan myndigheter.

Alla tjänar på samverkan

Myndigheternas samverkan kan ge medborgaren en tidig gemensam bedömning, en gemensam handlingsplan och en gemensam kombination av insatser under en koncentrerad period. Det är lönsamt för både individen och samhället.

Gemensamt ansvar

Genom att alla myndigheter är med och betalar verksamheten, stimuleras de till gemensamt ansvarstagande, och möjligheter skapas för effektivast möjliga stöd till individen. Finansiell samordning skapar förutsättningar för fler att få plats i arbetslivet.

Så fungerar samordningsförbunden

Samordningsförbunden leds av en styrelse som de deltagande myndigheterna tillsätter.

Förbunden finansierar verksamheter där myndigheterna samverkar. Förbunden stimulerar samverkan genom att sprida kunskap och information, ger stöd till och initierar nya arbetsmodeller och former för samverkan. Förbunden identifierar också utvecklingsområden för ökad samverkan mellan myndigheterna.

> Här kan du se en kort film som förklarar vad Finsam är