FÖRSÖRJNINGSMÅTT

Så mycket får Dalarnas invånare i stöd

De genomsnittliga utbetalningarna av samhällsstöd är större till invånarna i Dalarna än till genomsnittssvensken. Mest stöd betalas ut i Ludvika, Avesta och Hedemora. De årliga genomsnittliga ersättningarna uppgår där till runt 23.000 kr per invånare. Minst behov av ekonomiskt stöd har man i Falun med drygt 15.000 kr per invånare och år.

De statliga ersättningarna är relativt sett störst, försörjningsstödet från kommunerna utgör en mindre andel.

I diagrammet redovisas de samlade ersättningarna från samhället till personer i arbetsför ålder (20–64 år) i Dalarna i relation till antalet invånare under 2018. Detta s.k. försörjningsmått visar att mest pengar i relation till invånarantalet betalas ut i Ludvika. De lägsta utbetalningarna per invånare finns i Falu kommun.

Ersättningarna från staten – sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning (vid ohälsa) och aktivitetsstöd, etableringsersättning- och tillägg, bostadstillägg samt arbetslöshetsersättning (arbetsmarknadsstöd) utgör de stora andelarna av samhällsstödet.

Kommunernas andel, försörjningsstödet (ekonomiskt bistånd), varierar mellan kommunerna. Mest försörjningsstöd per invånare betalas i Ludvika och Borlänge.

För en direkt jämförelse av utbetalningarna i Dalarnas kommuner av respektive ersättningsslag, klicka här.

Helårsekvivalenter

Statistiska centralbyrån, SCB, redovisar kontinuerligt statistik över hur många personer som skulle kunna försörjas med stöd från samhället på heltid under ett år. Man räknar om antalet individer som får ersättning till helårspersoner, s.k. helårsekvivalenter. Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, räknas exempelvis som en helårsekvivalent. Genom omräkningen blir olika typer av ersättningar jämförbara.

Avesta, Ludvika och Hedemora har den största andelen personer som får bistånd från samhället för att klara sin försörjning.

Denna statistik redovisar alltså antalet personer som får samhällsstöd och anses ge en bättre bild av behoven, medan utbetalda belopp ger en bild av samhällets kostnader.

För att kunna jämföra kommuner eller regioner sätts antalet helårsekvivalenter i relation till befolkningen i regionen. Exempel i diagrammet ovan: I Avesta skulle 2018 den samlade utbetalningen av samhällsstöd kunna försörja över 19 procent av befolkningen under ett år. I Gagnef skulle utbetalningarna kunnat heltidsförsörja drygt 10 procent av kommunens befolkning.

Stödet minskar

Andelen av Dalarnas befolkning som får stöd från samhället har minskat med ungefär två procentenheter sedan 2014, från 16 till 13,5 procent. Det är framför allt Försäkringskassans ersättningar vid ohälsa som minskat, speciellt de senaste två åren.

Andelen av invånarna som fick stöd från Arbetsförmedlingen var i princip konstant 2014–2017. Men sedan sjönk andelen, från 5,2 till 4,0 procent.

Däremot har andelen personer som fått försörjningsstöd (socialbidrag) varit i stort sett oförändrad sedan 2014.

Kommunrapporter

Företaget Statisticon AB har på Samordningsförbundet Uppsala läns uppdrag sammanställt och presenterat statistiken från SCB. Här finns mer information på kommunnivå – utvecklingen för varje ersättningsslag, skillnaden mellan män och kvinnor m.m.

Klicka på länkarna nedan för att se respektive kommunrapport.

Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | Älvdalen