Andelen stöd- och bidragsmottagare i Älvdalen var andra halvåret 11,1 procent. På sikt har ersättningarna vid ohälsa minskat mest.

Relativt få behöver stöd i Älvdalen

Andelen av Älvdalens kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

11,1 procent av Älvdalens befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är lägre än snittet både i riket och i Dalarna.

Efter flera år med minskade utbetalningar av samhällsstöd i Älvdalen, ökade andelen helårspersoner som levde på samhällsstöd under pandemin 2020 och första halvan av 2021. Det var framför allt antalet arbetslösa som ökade kraftigt. Under 2022 minskade samhällsstödet igen. Framför allt minskade arbetslöshetsersättningarna. Andra halvåret 2023 är bidragen nere på samma nivå som före pandemin.

Sett över tid är det Försäkringskassans stöd vid ohälsa som står för minskningen av samhällsstöd i Älvdalen. År 2014 försörjdes runt 9 procent av befolkningen av sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Andra halvåret 2023 var den andelen runt 7 procent.

 

Antalet i Älvdalen som försörjdes av samhällets stöd var i stort sett detsamma andra halvåret 2023 som under samma period 2022..

 

 Helårsekvivalenter i Älvdalens kommun, snitt/mån under andra halvåret 2023
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 122 127 42 69 13 19 391
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,5 % 3,6 % 1,2 % 2,0 % 0,4 % 0,5 % 11,1 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,3 % 4,0 % 1,0 % 2,4 % 0,2 % 1,4 % 12,4 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,4 % 1,2 % 2,9 % 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

DalarnaAvesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram