Andelen stöd- och bidragsmottagare i Älvdalen har minskat sedan 2014. Det är ersättningarna vid ohälsa som minskar mest.

Mest stöd vid ohälsa i Älvdalen

Andelen av Älvdalens kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. När det gäller stöd vi arbetslöshet är förhållandet tvärtom. Klicka för större bild!

Mindre än 12 procent av Älvdalens befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 6,6 procent av Älvdalens befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,5 procent och för riket 6,7 procent.

I sammanhanget kan nämnas att befolkningen i Älvdalen, i likhet med de flesta av dalakommunerna, är ålderstigen. Andelen invånare +65 år är över 28 procent – i riket är den 20 procent. Men diagrammen avser alltså åldersgruppen 20–64 år, och där är andelen med sjukersättningarna i nivå med genomsnittet i riket.

 

 Helårsekvivalenter i Älvdalens kommun, snitt/mån under andra kvartalet 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 94 144 89 52 16 29 424
 Andel av befolkningen 2,6 % 4,0 % 2,5 % 1,4 % 0,4 % 0,8 % 11,8 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,1 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 1,6 % 13,4 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram