Andelen stöd- och bidragsmottagare i Älvdalen har minskat sedan 2014. Det är ersättningarna vid ohälsa som minskar mest.Andelen stöd- och bidragsmottagare i Älvdalen har minskat sedan 2014. Det är ersättningarna vid ohälsa som minskar mest.

Fler fick samhällets stöd i Älvdalen

Andelen av Älvdalens kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Drygt 12 procent av Älvdalens befolkning i arbetsför ålder får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

Efter flera år med minskade utbetalningar av samhällsstöd i Älvdalen, ökade antalet helårsekvivalenter under fjolåret. Det var framför allt ersättningarna vid arbetslöshet som ökade kraftigt.

Försäkringskassans stöd vid ohälsa fortsätter dock minska. År 2014 försörjdes runt 9 procent av Älvdalens befolkning 20–64 år av sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Förra året hade den andelen sjunkit till 6 procent.

 

Antalet i Älvdalen som försörjdes av samhällets stöd steg med nära 14 procent under andra halvåret 2020, jämfört  med samma period 2019.

 

 Helårsekvivalenter i Älvdalens kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 77 145 100 79 10 34 445
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,1 % 4,0 % 2,8 % 2,2 % 0,3 % 0,9 % 12,3 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram