Andelen stöd- och bidragsmottagare i Älvdalen har minskat sedan 2014. Det är ersättningarna vid ohälsa som minskat mest.

”Pandemipuckeln” borta i Älvdalen

Andelen av Älvdalens kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

10,9 procent av Älvdalens befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

Efter flera år med minskade utbetalningar av samhällsstöd i Älvdalen, ökade andelen helårspersoner som levde på samhällsstöd under 2020 och första halvan av 2021. Det var framför allt antalet arbetslösa som ökade kraftigt, en effekt av pandemin. Men under 2022 minskade samhällsstödet igen. Framför allt minskade arbetslöshetsersättningarna, och stödet är nu på samma nivå som före pandemin.

Sett över tid är det Försäkringskassans stöd vid ohälsa som står för minskningen av samhällsstöd i Älvdalen. År 2014 försörjdes runt 9 procent av befolkningen av sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Andra halvåret 2022 hade den andelen sjunkit till 6,7 procent.

 

Antalet i Älvdalen som försörjdes av samhällets stöd minskade med 3,6 procent andra halvåret 2022, jämfört med samma period året före.

 

 Helårsekvivalenter i Älvdalens kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 111 128 37 77 16 23 392
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,1 % 3,6 % 1,0 % 2,1 % 0,5 % 0,6 % 10,9 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

DalarnaAvesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram