Avesta har andelen av befolkningen som försörjs genom samhällets stöd minskat rejält sedan 2017, då det utbetalningarna av etableringsstöd sköt i höjden. Men det är fortfarande en av kommunerna i länet med störst behov.

Stor andel Avestabor får stöd

Andelen av Avestas kvinnor som får stöd vid ohälsa är betydligt större än andelen av männen. Klicka för större bild!

Andelen av Avestas befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 17,5 procent, är mycket större än riksgenomsnittet. Av Dalarnas kommuner är det bara Ludvika som har en större andel mottagare av sociala ersättningar och bidrag.

Under 2016 och 2017 steg utbetalningarna av etableringsstöd kraftigt i kommunen. Andelen helårspersoner som fick stöd utgjorde då nära 6 procent av kommunens befolkning. Trots att andelen personer som fick sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning minskade något, ökade det sammanlagda samhällsstödet i Avesta kraftigt.

Under 2019 och inledningen av 2020 har etableringsstödets andel, liksom det sammanlagda stödet, sjunkit tillbaka.

 

 

 Helårsekvivalenter i Avesta kommun, snitt/mån under andra kvartalet 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 403 606 245 477 116 287 2 133
 Andel av befolkningen 3,3 % 5,0 % 2,0 % 3,9 % 1,0 % 2,4 % 17,5 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,1 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 1,6 % 13,4 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram