I Avesta har andelen av befolkningen 20–64 år som försörjs genom samhällets stöd minskat rejält sedan 2017, då det utbetalningarna av etableringsstöd sköt i höjden. Men det är fortfarande en av kommunerna i länet med störst behov.

Stor andel Avestabor får stöd

Andelen av Avestas kvinnor som får stöd vid ohälsa är betydligt större än andelen av männen. Klicka för större bild!

Andelen av Avestas befolkning i arbetsför ålder som får stöd av samhället för sin försörjning, 17,7 procent, är mycket större än riksgenomsnittet. Av Dalarnas kommuner är det bara Ludvika som har en större andel mottagare av sociala ersättningar och bidrag.

Under 2016 och 2017 steg utbetalningarna av etableringsstöd kraftigt i kommunen. Andelen helårspersoner som fick stöd utgjorde då nära 6 procent av kommunens befolkning. Trots att andelen personer som fick sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning minskade något, ökade det sammanlagda samhällsstödet i Avesta kraftigt.

Under 2019 och 2020 sjönk etableringsstödets andel. I stället ökade stödet vid arbetslöshet.

 

Antalet personer som försörjdes av samhällets ersättningar och bidrag i Avesta minskade något förra halvåret, jämfört med samma period 2019. Men utbetalningarna av arbetslöshetsstöd ökade.

 

 Helårsekvivalenter i Avesta kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 353 597 241 562 110 281 2 143
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,9 % 4,9 % 2,0 % 4,6 % 0,9 % 2,6 % 17,7 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram