I Avesta har andelen av befolkningen 20–64 år som försörjs genom samhällets stöd minskat rejält sedan 2017, då det utbetalningarna av etableringsstöd sköt i höjden.  Avesta är ändå den av länets kommuner som har störst behov. 

Stor andel Avestabor får stöd

Andelen av Avestas kvinnor som får stöd vid ohälsa är betydligt större än andelen av männen. Klicka för större bild!

Andelen av Avestas befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 16,1 procent, är mycket större än riksgenomsnittet och störst bland Dalarnas kommuner. Första halvåret 2022 minskade dock andelen med 11 procent, 231 helårspersoner, jämfört med samma period året före.

Under 2016 och 2017 steg utbetalningarna av etableringsstöd kraftigt i kommunen. Andelen helårspersoner som fick etableringsstöd utgjorde då nära 6 procent av kommunens befolkning. Trots att andelen personer som fick sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning minskade något, ökade det sammanlagda samhällsstödet i Avesta kraftigt.

Under de senaste åren har etableringsstödets andel nästan försvunnit. Under pandemin ökade i stället ersättningar från a-kassan och kostnader för arbetsmarknadsåtgärder.

Andelen av Avestas befolkning som fick samhället stöd första halvåret 2022 minskade med 231 helårspersoner, jämfört med samma period 2021.

 

 Helårsekvivalenter i Avesta kommun, snitt/mån under första halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 402 548 143 507 32 275 1 907
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,4 % 4,6 % 1,2 % 4,3 % 0,3 % 2,3 % 16,1 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 1,2 % 2,7 % 0,3 % 1,8 % 13,1 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,6 % 1,2 % 3,1 % 0,2 % 1,4 % 12,3 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram