I Borlänge har andelen av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs genom samhällets stöd inte minskat lika mycket som i andra kommuner sedan 2014. Borlänge är en av kommunerna i länet med störst behov.

Stor andel Borlängebor får stöd

Andelen av Borlänges kvinnor som får stöd vid ohälsa är betydligt större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Antalet stöd- och bidragstagare i Borlänge minskade med 206 helårspersoner andra halvåret 2022 jämfört med samma period året före. Det var främst andelen som fick arbetslöshetsersättning som minskade.

Andelen av Borlänges befolkning som fick stöd av samhället för sin försörjning, 14,6 procent, är 3 procentenheter större än riksgenomsnittet. Bland Dalarnas 15 kommuner hamnar Borlänge på fjärde plats i listan med befolkningsandel som försörjs av sociala ersättningar och bidrag.

Samhällsstödet i kommunen har minskat med över 13 procent sedan 2014, totalt cirka 650 helårspersoner. Framförallt har antalet som får sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) minskat. Sedan 2014 har antalet förtidspensionärer i Borlänge minskat med cirka 470 personer.

 

Antalet som försörjdes av samhällets ersättningar och bidrag i Borlänge minskade andra halvåret med 4,7 procent  jämfört med samma period 2021. Det var främst stödet vid arbetslöshet som minskade.

 

 Helårsekvivalenter i Borlänge kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 875 1 098 371 1 110 40 694 4 188
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,1 % 3,8 % 1,3 % 3,9 % 0,1 % 2,3 % 14,6 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram