Falun är en av kommunerna i länet där befolkningen har lägst behov av samhällets stöd.

Liten andel Falubor behöver stöd

Andelen av Faluns kvinnor som får stöd vid ohälsa är betydligt större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Faluns befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 10 procent, är mindre än riksgenomsnittet. Falun tillhör, liksom även Leksand och Gagnef, de kommuner i landet som har den minsta befolkningsandelen med försörjning av sociala ersättningar och bidrag.

Sett över tid har andelen Falubor som får samhällets stöd minskat kraftigt. Andra halvåret 2014 levde mer än 4  400 personer i Falun på samhällets stöd, 13,8 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Idag har antalet minskat med över 1 200 och befolkningsandelen är nere på 10 procent.

Tabell visar helårsekvivalenter 2019 och 2020 för olika ersättningsslag.

Antalet som försörjdes av ersättningar och bidrag i Falun minskade  med 22 helårspersoner jämfört med samma period 2022.

 

 Helårsekvivalenter i Falu kommun, snitt/mån under andra halvåret 2023
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 870 1 070 234 580 74 380 3 198
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,7 % 3,4 % 0,7 % 1,8 % 0,2 % 1,2 % 10,0 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,3 % 4,0 % 1,0 % 2,4 % 0,2 % 1,4 % 12,4 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,4 % 1,2 % 2,9 % 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram