Falun är en av kommunerna i länet där befolkningen har  lägst behov av samhällets stöd.

Liten andel Falubor behöver stöd

Andelen av Faluns kvinnor som får stöd vid ohälsa är betydligt större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Faluns befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 10,1 procent, är mindre än riksgenomsnittet. Falun tillhör, liksom även Leksand och Gagnef, de kommuner i landet som har den minsta befolkningsandelen med försörjning av sociala ersättningar och bidrag.

Sett över tid har andelen Falubor som får samhällets stöd minskat kraftigt. 2014 levde mer än 4 700 personer i Falun på samhällets stöd, 14,7 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Idag har antalet minskat med över 1 500 och befolkningsandelen är nere på 10,1 procent.

Tabell visar helårsekvivalenter 2019 och 2020 för olika ersättningsslag.

Antalet som försörjdes av ersättningar och bidrag i Falun minskade andra halvåret med 4,5 procent jämfört med samma period 2021. 

 

 Helårsekvivalenter i Falu kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 809 1 102 212 609 59 429 3 220
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,5 % 3,5 % 0,7 % 1,9 % 0,2 % 1,3 % 10,1 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram