I Gagnefs kommun har andelen av befolkningen som försörjs genom samhällets stöd minskat stadigt sedan 2014. Gagnef är en av kommunerna i länet med lägst behov.

Liten andel gangsingar behöver stöd

Andelen av Gagnefs kvinnor som får stöd vid ohälsa är betydligt större än motsvarande andelen hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Gagnefs befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 10,6 procent, är betydligt mindre än riksgenomsnittet. Gagnef och Leksand finns bland de 15 procent av landets samtliga kommuner som har den minsta befolkningsandelen med försörjning av sociala ersättningar och bidrag.

Andelen bidragstagare i Gagnef har också minskat stadigt sedan 2014.

Det är framförallt de många som får stöd vid ohälsa som karaktäriserar kommunen. Utbetalningarna av sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning kunde andra kvartalet 2020 försörjt 394 heltidspersoner, motsvarande 7,5 procent av kommunens befolkning. Värdena för övriga ersättningsslag var betydligt mer modesta.

 

 Helårsekvivalenter i Gagnefs kommun, snitt/mån under andra kvartalet 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 191 203 47 46 22 46 555
 Andel av befolkningen 3,6 % 3,9 % 0,9 % 0,9 % 0,4 % 0,9 % 10,6 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,1 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 1,6 % 13,4 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram