Gagnefs befolkning har minst behov i Dalarna av samhällets stöd.

Liten andel gangsingar behöver stöd

Andelen av Gagnefs kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Gagnefs befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 10,7 procent, är betydligt mindre än riksgenomsnittet. Gagnef och Falun tillhör de av landets kommuner som har den minsta befolkningsandelen med försörjning av sociala ersättningar och bidrag.

Andelen bidragstagare i Gagnef har också minskat stadigt sedan 2014.

De som får stöd i Gagnef får det framför allt vid ohälsa. Utbetalningarna av sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning kunde första hälften av 2021 försörjt 368 heltidspersoner, motsvarande 7 procent av kommunens befolkning. Värdena för övriga ersättningsslag var betydligt mer modesta. Under 2020 och första halvan av 2021 har stödet vid arbetslöshet ökat kraftigt i hela landet, så även i Gagnef.

 

Antalet som försörjdes av samhällets ersättningar och bidrag i Gagnef ökade första halvåret med 1,6 procent jämfört med samma period 2020.

 

 Helårsekvivalenter i Gagnefs kommun, snitt/mån under första halvåret 2021
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 173 195 45 86 19 42 560
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,3 % 3,7 % 0,9 % 1,6 % 0,4 % 0,8 % 10,7 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,8 % 4,3 % 1,7 % 3,1 % 0,3 % 1,9 % 14,2 %
 Riket, andel av befolkn. 2,6 % 3,7 % 1,9 % 3,8 % 0,3 % 1,6 % 13,8 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | Älvdalen



Skriv ut
sidan


Ladda ner
diagram