Gagnefs befolkning har minst behov i Dalarna av samhällets stöd.

Liten andel gangsingar behöver stöd

Andelen av Gagnefs kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Gagnefs befolkning i arbetsför ålder som får stöd av samhället för sin försörjning, 10,2 procent, är betydligt mindre än riksgenomsnittet. Gagnef och Leksand tillhör de av landets kommuner som har den minsta befolkningsandelen med försörjning av sociala ersättningar och bidrag.

Andelen bidragstagare i Gagnef har också minskat stadigt sedan 2014.

De som får stöd i Gagnef får det framför allt vid ohälsa. Utbetalningarna av sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning kunde andra hälften av 2020 försörjt 359 heltidspersoner, motsvarande 6,8 procent av kommunens befolkning i åldern 20–64 år. Värdena för övriga ersättningsslag var betydligt mer modesta.

 

Antalet som försörjdes av samhällets ersättningar och bidrag i Gagnef  ökade förra halvåret med 4,6 procent  jämfört med samma period  2019.

 

 Helårsekvivalenter i Gagnefs kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 160 199 50 66 18 43 535
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,0 % 3,8 % 0,9 % 1,2 % 0,3 % 0,8 % 10,2 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram