En relativt liten andel av Gagnefs befolkning behöver samhällets stöd.

Liten andel gangsingar behöver stöd

Andelen av Gagnefs kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Gagnefs befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 9,8 procent, är betydligt mindre än riksgenomsnittet. Gagnef, Leksand och Falun tillhör de av landets kommuner som hade den minsta befolkningsandelen med försörjning av sociala ersättningar och bidrag under andra halvåret 2023.

Andelen bidragstagare i Gagnef har också minskat sedan 2014, men ligger sedan flera år stadigt runt 10 procent av befolkningen i åldern 20–64 år.

De som får stöd i Gagnef får det framför allt vid ohälsa. Utbetalningarna av sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning kunde andra halvåret 2023 försörjt ca 370 heltidspersoner, motsvarande drygt 7 procent av kommunens befolkning. Värdena för övriga ersättningsslag var betydligt lägre.

 

Antalet som försörjdes av samhällets bidrag i Gagnef minskade med 3 helårspersoner andra halvåret 2023  jämfört med samma period 2022.

 

 

 

 Helårsekvivalenter i Gagnefs kommun, snitt/mån under andra halvåret 2023
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 190 181 24 70 11 33 507
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,7 % 3,5 % 0,5 % 1,3 % 0,2 % 0,6 % 9,8 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,3 % 4,0 % 1,0 % 2,4 % 0,2 % 1,4 % 12,4 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,4 % 1,2 % 2,9 % 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram