I Hedemora kommun har andelen av befolkningen 20–64 år som försörjs genom samhällets stöd sjunkit stadigt sedan 2014.

Många  Hedemorabor behöver stöd

Andelen av Hedemoras kvinnor som får sjukpenning är betydligt större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Hedemoras befolkning i arbetsföt ålder som får stöd av samhället för sin försörjning, 17,2 procent, är betydligt större än riksgenomsnittet. Hedemora tillhör kommunerna i landet med störst befolkningsandel som försörjs av sociala ersättningar och bidrag.

Liksom i övriga landet har andelen bidragstagare i Hedemora minskat stadigt sedan 2014.

Det är framförallt den stora andel som får sjuk- och aktivitetsersättning som särskiljer kommunen. Utbetalningarna sjuk-och aktivitetsersättning kunde andra hälften av 2020 försörjt 492 heltidspersoner, motsvarande 6,1 procent av kommunens befolkning i arbetsför ålder. En skillnad mot de flesta andra kommuner är den relativt stora andelen män i den här gruppen.

 

Antalet som erhöll ersättningar och bidrag i Hedemora ökade något andra halvåret 2020, jämfört med samma period 2019.

 

 Helårsekvivalenter i Hedemora kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 228 492 161 267 37 207 1 391
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,8 % 6,1 % 2,0 % 3,3 % 0,5 % 2,6 % 17,2 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram