I Hedemora kommun har andelen av befolkningen som försörjs genom samhällets stöd minskat stadigt sedan 2014. Hedemora är en av kommunerna i länet med störst behov.

Många Hedemorabor behöver stöd

Andelen av Hedemoras kvinnor som får sjukpenning är betydligt större än motsvarande andel hos männen. När det gäller sjuk-och aktivitetsersättning är skillnaden inte lika tydlig. Klicka för större bild!

Andelen av Hedemoras befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 17,4 procent, är betydligt större än riksgenomsnittet. Hedemora finns bland de 20 procent av landets kommuner med störst befolkningsandel som försörjs av sociala ersättningar och bidrag.

Andelen bidragstagare i Hedemora har minskat stadigt sedan 2014.

Det är framförallt den stora befolkningsandel som får sjuk- och aktivitetsersättning som särskiljer kommunen. Utbetalningarna sjuk-och aktivitetsersättning kunde andra kvartalet 2020 försörjt 513 heltidspersoner, motsvarande 6,3 procent av kommunens befolkning. Värdena för övriga ersättningsslag var mer i paritet med genomsnitten i länet.

 

 Helårsekvivalenter i Hedemora kommun, snitt/mån under andra kvartalet 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 297 513 135 209 52 209 1 415
 Andel av befolkningen 3,7 % 6,3 % 1,7 % 2,6 % 0,6 % 2,6 % 17,4 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,1 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 1,6 % 13,4 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram