I Hedemora kommun har andelen av befolkningen 20–64 år som försörjs genom samhällets stöd sjunkit stadigt sedan 2014. 

Många  Hedemorabor behöver stöd

Andelen av Hedemoras kvinnor som får sjukpenning är betydligt större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Hedemoras befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 15,9 procent, är betydligt större än riksgenomsnittet. Hedemora tillhör  kommunerna i landet med störst befolkningsandel som försörjs av sociala ersättningar och bidrag.

Liksom i övriga landet har andelen bidragstagare i Hedemora minskat stadigt sedan 2014. Under första halvåret 2022 minskade andelen med över 8 procent jämfört med samma period året före.

Det är framförallt den stora befolkningsandel som får sjuk- och aktivitetsersättning som särskiljer kommunen. Utbetalningarna sjuk-och aktivitetsersättning kunde första hälften av 2022 försörjt 451 heltidspersoner, motsvarande 5,6 procent av kommunens befolkning. En skillnad mot de flesta andra kommuner är den relativt stora andelen män i den här gruppen.

 

Antalet som erhöll ersättningar och bidrag i Hedemora minskade med drygt 8 procent första halvåret 2022, jämfört med samma period 2021. 

 

 Helårsekvivalenter i Hedemora kommun, snitt/mån under första halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 279 451 102 252 13 176 1 271
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,5 % 5,6 % 1,3 % 3,1 % 0,2 % 2,2 % 15,9 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 1,2 % 2,7 % 0,3 % 1,8 % 13,1 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,6 % 1,2 % 3,1 % 0,2 % 1,4 % 12,3 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram