Andelen av Leksands befolkning 20–64 år som behöver samhällets stöd är lägst i Dalarna och bland de lägsta i landet.

Få leksingar behöver samhällets stöd

Skillnaden mellan könen är mindre i Leksand än i de flesta andra dalakommuner. Klicka för större bild!

Andelen av Leksands befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 9,3 procent, är betydligt mindre än riksgenomsnittet. Leksand är en av landets kommuner med minst befolkningsandel som försörjs av sociala ersättningar och bidrag. Tillsammans med Gagnef och Falun har kommunen minst andel bidragstagare i länet.

Under 2020 och första hälften av 2021 ökade dock andelen som fick stöd vid arbetslöshet kraftigt, vilket även gav genomslag på det sammanlagda samhällsstödet. Under andra halvåret 2021 minskade den andelen till ”förpandemi-nivå” och 2022 sjönk andelen ytterligare. Andelen som får stöd vid arbetslöshet är nu den lägsta nivån sedan 2014.

Andelen leksingar som får samhällets stöd vid ohälsa och arbetslöshet eller får ekonomiskt bistånd är ändå jämförelsevis liten.

 

Samhällets sammanlagda stöd i Leksand minskade under andra halvåret 2022 med 7,5 procent, jämfört med samma period 2021.

 

 

 Helårsekvivalenter i Leksands kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 225 255 59 123 11 67 740
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,8 % 3,2 % 0,7 % 1,5 % 0,1 % 0,8 % 9,3 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram