Andelen av Leksands befolkning 20–64 år som behöver samhällets stöd är näst lägst i Dalarna och bland de lägsta i landet.

Få leksingar behöver samhällets stöd

Skillnaden mellan könen är mindre i Leksand än i de flesta andra dalakommuner. Klicka för större bild!

Andelen av Leksands befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 11,3 procent, är betydligt mindre än riksgenomsnittet. Leksand finns bland de 15 procent av landets kommuner med minst befolkningsandel som försörjs av sociala ersättningar och bidrag. Tillsammans med Gagnef och Falun har kommunen minst andel bidragstagare i länet.

Under 2020 och första hälften av 2021 ökade dock andelen som fick stöd vid arbetslöshet kraftigt, vilket även gav genomslag på det sammanlagda samhällsstödet.

Andelen leksingar som får samhällets stöd vid ohälsa, arbetslöshet och ekonomiskt bistånd är ändå jämförelsevis liten.

 

Samhällets sammanlagda stöd i Leksand ökade under första halvåret 2021 med 7 procent, jämfört med samma period 2020.

 

 Helårsekvivalenter i Leksands kommun, snitt/mån under första halvåret 2021
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 208 267 116 187 15 91022 894
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,6 % 3,4 % 1,5 % 2,4 % 0,2 % 1,3 % 11,3 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,8 % 4,3 % 1,7 % 3,1 % 0,3 % 1,9 % 14,2 %
 Riket, andel av befolkn. 2,6 % 3,7 % 1,9 % 3,8 % 0,3 % 1,6 % 13,8 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram