Andelen av Leksands befolkning 20–64 år som behöver samhällets stöd är näst lägst i Dalarna och bland de lägsta i landet..

Få leksingar behöver samhällets stöd

Skillnaden mellan könen är mindre i Leksand än i de flesta andra dalakommuner. Klicka för större bild!

Andelen av Leksands befolkning i arbetsför ålder som får stöd av samhället för sin försörjning, 10,5 procent, är betydligt mindre än riksgenomsnittet. Leksand finns bland de 15 procent av landets kommuner med minst befolkningsandel som försörjs av sociala ersättningar och bidrag. Tillsammans med Gagnef har kommunen minst andel bidragstagare i länet.

Andelen har också minskat stadigt sedan 2014.

Utbetalningarna i Leksand går främst till den del av befolkningen som får stöd vid ohälsa. Men även den andelen leksingar är jämförelsevis liten. Under 2020 ökade andelen personer som får stöd vid arbetslöshet i hela landet, så även i Leksand.

 

Samhällets sammanlagda stöd i Leksand ökade  under andra halvåret 2020 med 4 procent, jämfört med samma period 2019.

 

 Helårsekvivalenter i Leksands kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 172 269 128 155 22 92 839
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,2 % 3,4 % 1,6 % 2,0 % 0,3 % 0,8 % 10,5 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram