Ludvika kommun har länets största andel av befolkningen 20–64 år som behöver samhällets stöd för sin försörjning.

Många Ludvikabor får samhällets stöd

Andelen av Ludvikas kvinnor som får stöd vid ohälsa är betydligt större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Ludvikas befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 18,1 procent, är störst i Dalarna och betydligt större än riksgenomsnittet. Ludvika tillhör landets kommuner med störst befolkningsandel som försörjs av sociala ersättningar och bidrag.

De minskade ersättningarna vid ohälsa har medfört att Ludvika nu är i nivå med genomsnittet i Dalarna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. För övriga bidragsslag har kommunen höga siffror. Vad som främst sticker ut är den jämförelsevis stora andel av befolkningen, 3,4 procent, som får försörjningsstöd (socialbidrag). Det kan jämföras med rikssnittet 1,6 procent. Ludvika har också en relativt stor andel av befolkningen i arbetsmarknadspolitiska program.

 

Antalet helårsekvivalenter i Ludvika minskade något under första halvåret 2021, jämfört med samma period 2020. Arbetsmarknadsstöden ökade, övriga ersättningsslag minskade.

 

 Helårsekvivalenter i Ludvika kommun, snitt/mån under första halvåret 2021
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 373 646 304 641 66 475 2 503
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,7 % 4,7 % 2,2 % 4,6 % 0,5 % 3,4 % 18,1 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,8 % 4,3 % 1,7 % 3,1 % 0,3 % 1,9 % 14,2 %
 Riket, andel av befolkn. 2,6 % 3,7 % 1,9 % 3,8 % 0,3 % 1,6 % 13,8 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram