Ludvika kommun har länets näst största andel av befolkningen 20–64 år  som behöver samhällets stöd för sin försörjning. 

Många Ludvikabor får samhällets stöd

Andelen av Ludvikas kvinnor som får stöd vid ohälsa är betydligt större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Ludvikas befolkning som får stöd av samhället för sin försörjning, 15,9 procent, är näst störst i Dalarna och betydligt större än riksgenomsnittet. Under första halvåret minskade dock andelen med nära 12 procent, jämfört med samma period året före. Mest minskade andelen som fick stöd vid arbetslöshet. 

Vad som främst sticker ut är den jämförelsevis stora andel av befolkningen, 3,2 procent, som får försörjningsstöd (socialbidrag). Det kan jämföras med rikssnittet 1,4 procent. Antalet socialbidragstagare i Ludvika minskade ändå med 22 helårspersoner från föregående halvårsperiod.

Andelen Ludvikabor som får ersättning vid ohälsa har minskat stadigt sedan 2014. Men andelen som får sjuk- och aktivitetsersättning är större än riksgenomsnittet.

 

Antalet helårsekvivalenter i Ludvika minskade med nära 12 procent under första halvåret 2022, jämfört med samma period 2021. Samtliga ersättningsslag utom sjukpenning minskade.

 

 

 Helårsekvivalenter i Ludvika kommun, snitt/mån under första halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 385 630 206 510 33 439 2 203
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,8 % 4,6 % 1,5 % 3,7 % 0,2 % 3,2 % 15,9 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 1,2 % 2,7 % 0,3 % 1,8 % 13,1 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,6 % 1,2 % 3,1 % 0,2 % 1,4 % 12,3 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram