Ludvika kommun har länets största andel befolkning 20–64 år som behöver samhällets stöd för sin försörjning.

Många Ludvikabor får samhällets stöd

Andelen av Ludvikas kvinnor som får stöd vid ohälsa är betydligt större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Andelen av Ludvikas befolkning i arbetsför ålder som får stöd av samhället för sin försörjning, 18,2 procent, är störst i Dalarna och betydligt större än riksgenomsnittet. Ludvika tillhör landets kommuner med störst andel som försörjs av sociala ersättningar och bidrag.

De minskade ersättningarna vid ohälsa har medfört att Ludvika nu är i nivå med genomsnittet i Dalarna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning.  För övriga bidragsslag har kommunen höga siffror. Vad som främst sticker ut är den jämförelsevis stora andel av befolkningen i arbetsför ålder, 3,8 procent, som får försörjningsstöd (socialbidrag). Det kan jämföras med rikssnittet: 1,5 procent av landets befolkning 20–64 år skulle kunna heltidsförsörjas med försörjningsstöd.

 

Antalet helårsekvivalenter i Ludvika ökade under andra halvåret 2020 med 4 procent, jämfört med samma period 2019. Arbetsmarknadsstöden stod för hela ökningen. Övriga ersättningsslag minskade.

 

 Helårsekvivalenter i Ludvika kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 347 652 344 562 93 530 2 527
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,5 % 4,7 % 2,5 % 4,0 % 0,7 % 3,8 % 18,2 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram