Andelen stöd- och bidragsmottagare i Malung-Sälen har minskat stadigt sedan 2014.

Relativt få i Malung-Sälen får stöd

Andelen av Malung-Sälens kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

12,2 procent av Malung-Sälens befolkning i arbetsför ålder får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en mindre andel än riksgenomsnittet. Malung-Sälen tillhör den fjärdedel av landets kommuner som har minst befolkningsandel med försörjning från sociala ersättningar och bidrag.

Utbetalningarna av sjuk- och aktivitetsersättningar i kommunen skulle räcka till att försörja nära 5 procent av befolkningen 20–64 år på heltid under ett år. Det är en relativt stor andel jämfört med övriga riket. Samma förhållande gäller de flesta av Dalarnas kommuner. Men antalet personer som fått ersättning från Försäkringskassan har stadigt minskat sedan 2014.

 

Antalet i Malung-Sälen som försörjdes av samhällets ersättningar och bidrag ökade under andra halvåret 2020 med över 7 procent, jämfört med samma period 2019.

 

 Helårsekvivalenter i Malung-Sälens kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 100 255 128 97 25 53 658
 Andel av befolkn. 20–64 år 1,8 % 4,7 % 2,4 % 1,8 % 0,5 % 1,0 % 12,2 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram