Andelen stöd- och bidragsmottagare i Malung-Sälen har minskat stadigt sedan 2014.

Relativt få i Malung-Sälen behöver stöd

Andelen av Malung-Sälens kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

11 procent av Malung-Sälens befolkning behöver stöd av samhället för sin försörjning. Det är en något mindre andel än riksgenomsnittet. Malung-Sälen tillhör den fjärdedel av landets kommuner som har minst befolkningsandel med försörjning från sociala ersättningar och bidrag.

Utbetalningarna av sjuk- och aktivitetsersättningar i kommunen skulle räcka till att försörja nära 4,5 procent av befolkningen på heltid under ett år. Det är en större andel än övriga riket. Samma förhållande gäller de flesta av Dalarnas kommuner.

Antalet personer som fått ersättning från Försäkringskassan har minskat sedan 2014. De senaste åren har dock den andelen i kommunen ökat igen.

Antalet i Malung-Sälen som försörjdes av samhällets ersättningar och bidrag minskade under andra halvåret 2022 med nära 6 procent, jämfört med samma period året före.

 

 

 Helårsekvivalenter i Malung-Sälens kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 162 237 37 104 12 45 596
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,0 % 4,4 % 0,7 % 1,9 % 0,2 % 0,8 % 11,0 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram