Andelen stöd- och bidragsmottagare i Mora ökade  igen under första halvåret 2022. 

Antalet bidragstagare i Mora ökar igen

Andelen av Moras kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

12,7 procent av Moras befolkning fick stöd av samhället för sin försörjning under första halvåret 2022. Det är en höjning med 48 helårspersoner och innebär att andelen bidragstagare i Mora är högre än genomsnittet för hela riket.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,3 procent av Moras befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,2 procent och för riket 6,3 procent.

Första halvåret 2022 ökade andelen som fick samhällsstöd i Mora. Det var framförallt fler som fick sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning.

Jämfört med samma period 2021 minskade antalet som försörjdes av samhällets stöd i Mora med 141 helårspersoner, eller 9,5 procent.

 

 

 Helårsekvivalenter i Mora kommun, snitt/mån under första halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 383 489 125 177 44 123 1 341
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,6 % 4,6 % 1,2 % 1,7 % 0,4 % 1,2 % 12,7 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 1,2 % 2,7 % 0,3 % 1,8 % 13,1 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,6 % 1,2 % 3,1 % 0,2 % 1,4 % 12,3 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram