Andelen stöd- och bidragsmottagare i Mora började öka rejält förra året. Det var framför allt arbetsmarknadsstöden som ökade.

Många i Mora behöver stöd vid ohälsa

Andelen av Moras kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

14,1 procent av Moras befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är något mer än genomsnittet för hela riket.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,1 procent av Moras befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,1 procent och för riket 6,3 procent.

Första halvåret 2021 ökade andelen som fick samhällsstöd i Mora. Det var framförallt allt fler som var inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program, en följd av pandemins effekter på arbetsmarknaden.

Antalet som försörjs av samhällets stöd i Mora ökade med 7 procent under första halvåret 2021, jämfört med samma period 2020.

 

 Helårsekvivalenter i Mora kommun, snitt/mån under första halvåret 2021
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 347 506 238 233 36 117 1 477
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,3 % 4,8 % 2,3 % 2,2 % 0,3 % 1,1 % 14,1 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,8 % 4,3 % 1,7 % 3,1 % 0,3 % 1,9 % 14,2 %
 Riket, andel av befolkn. 2,6 % 3,7 % 1,9 % 3,8 % 0,3 % 1,6 % 13,8 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram