Andelen stöd- och bidragsmottagare i Mora ökade rejält förra året. Det var framför allt arbetsmarknadsstöden som ökade.

Många i Mora får stöd vid ohälsa

Andelen av Moras kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

13,1 procent av Moras befolkning i arbetsför ålder får stöd av samhället för sin försörjning. Det är något mindre än genomsnitten för hela riket och för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 7,7 procent av Moras befolkning 20–64 år på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 6,9 procent och för riket 6,2 procent.

Mellan 2019 och 2020 ökade utbetalningarna av ersättningar och bidrag, även i Mora. Det var framförallt allt fler som fick stöd vid arbetslöshet.

Bilden är densamma i hela landet. Andelen som får stöd från Försäkringskassan minskar, andelen som får stöd från Arbetsförmedlingen ökar.

 

Antalet i Mora som försörjs av samhällets stöd ökade med 17 procent under andra halvåret 2020, jämfört med samma period 2019.

 

 Helårsekvivalenter i Mora kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 311 510 242 180 40 104 1 386
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,9 % 4,8 % 2,3 % 1,7 % 1,0 % 0,4 % 13,1 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram