Andelen stöd- och bidragsmottagare i Mora har minskat stadigt sedan 2014.

Många i Mora behöver stöd vid ohälsa

Andelen av Moras kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. När det gäller arbetsmarknadsåtgärder är förhållandet tvärtom. Klicka för större bild!

13,4 procent av Moras befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är lika med genomsnittet för hela riket och mindre än snittet för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,4 procent av Moras befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,5 procent och för riket 6,7 procent.

Hög andel med sjukersättningar skulle kunna förklaras med många äldre. Mora har, i likhet med de flesta kommunerna i Dalarna, en relativt ålderstigen befolkning. 27 procent av invånarna är 65 år eller äldre – i riket är den andelen 20 procent. Men diagrammen avser åldersgruppen 20–64 år. Även i den gruppen är alltså andelen med stöd vid ohälsa större än i riket.

 Helårsekvivalenter i Mora kommun, snitt/mån under andra kvartalet 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 379 515 240 117 51 115 1 418
 Andel av befolkningen 3,6 % 4,9 % 2,3 % 1,1 % 0,5 % 1,1 % 13,4 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,1 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 1,6 % 13,4 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram