Andelen stöd- och bidragsmottagare i Mora minskade under andra halvåret 2022.

Antalet bidragstagare i Mora minskar

Andelen av Moras kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

I Mora försörjdes i genomsnitt 1 272 helårspersoner i månaden av sociala ersättningar och bidrag under andra halvåret 2022. Det motsvarar 12 procent av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) och är högre än genomsnittet för hela riket.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,2 procent av Moras befolkning 20–64 år på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,2 procent och för riket 6,2 procent.

Andra halvåret 2022 minskade andelen som fick samhällsstöd i Mora jämfört med föregående halvår. Det var framförallt färre som fick a-kassa och ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Jämfört med samma period 2021 minskade antalet som försörjdes av samhällets stöd i Mora med 33 helårspersoner.

 

 

 Helårsekvivalenter i Mora kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 382 484 79 191 4438 99 1 272
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,6 % 4,6 % 0,8 % 1,8 % 0,4 % 0,8 % 12,1 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram