Andelen stöd- och bidragsmottagare i Orsa har minskat stadigt sedan 2014. Under 2020 ökade ersättningarna vid arbetslöshet kraftigt, men från och med 2021 minskar de stöden igen.

Färre fick stöd i Orsa

Bortsett från sjukpenningen är skillnaderna mellan könen betydligt mindre i Orsa än i andra dalakommuner. Klicka för större bild!

Över 13 procent av Orsas befolkning i arbetsför ålder får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en större andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 7,9  procent av Orsas befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,2 procent och för riket 6,3 procent.

Första halvåret 2022 fortsatte andelen som får samhällsstöd i Orsa att sjunka. Det var framförallt allt färre som fick stöd vid arbetslöshet. 

Antalet som försörjdes av samhällets stöd  i Orsa sjönk med 13 procent under första halvåret 2022, jämfört  med samma period året före.

 

 Helårsekvivalenter i Orsa kommun, snitt/mån under första halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 128 157 44 101 9 43 482
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,5 % 4,3 % 1,2 % 2,8 % 0,3 % 1,2 % 13,3 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 1,2 % 2,7 % 0,3 % 1,8 % 13,1 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,6 % 1,2 % 3,1 % 0,2 % 1,4 % 12,3 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram