Andelen stöd- och bidragsmottagare i Orsa har minskat stadigt sedan 2014. Under 2020 ökade ersättningarna vid arbetslöshet kraftigt, men från och med 2021 minskar de stöden igen.

Färre fick stöd i Orsa

Bortsett från sjukpenningen är skillnaderna mellan könen mindre i Orsa än i andra dalakommuner. Klicka för större bild!

I Orsa försörjdes i genomsnitt 468 helårspersoner i månaden av sociala ersättningar och bidrag under andra halvåret 2022. Det motsvarar 13 procent av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) och är högre än genomsnittet för hela riket.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8 procent av Orsas befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,2 procent och för riket 6,2 procent.

Andra halvåret 2022 fortsatte andelen som får samhällsstöd i Orsa att sjunka. Under pandemin 2020-2021 fick många arbetslöshetsstöd, men nu har den ”puckeln” försvunnit. På längre sikt – sedan 2014 – har andelen bidragstagare i Orsa minskat med nära 30 procent.

Antalet som försörjdes av samhällets stöd i Orsa sjönk med 26 helårspersoner under andra halvåret 2022, jämfört med samma period året före.

 Helårsekvivalenter i Orsa kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 136 155 36 91 9 42 468
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,7 % 4,3 % 1,0 % 2,5 % 0,3 % 1,2 % 12,9 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram