Andelen stöd- och bidragsmottagare i Orsa har minskat stadigt sedan 2014. Men under förra året ökade antalet igen.

Många i Orsa behöver stöd vid ohälsa

Generellt är skillnaderna mellan könen mindre i Orsa än i andra dalakommuner. Klicka för större bild!

Nära 15 procent av Orsas befolkning i arbetsför ålder får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en större andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 7,6  procent av Orsas befolkning 20–64 år på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 6,9 procent och för riket 6,2 procent.

Mellan 2019 och 2020 ökade utbetalningarna av ersättningar och bidrag, även i Orsa. Det var framförallt allt fler som fick stöd vid arbetslöshet.

Bilden är densamma i hela landet. Andelen som får stöd från Försäkringskassan minskar, andelen som får stöd från Arbetsförmedlingen ökar.

 

Antalet i Orsa som försörjdes av samhällets stöd steg med 8 procent under andra halvåret 2020, jämfört  med samma period året före.

 

 Helårsekvivalenter i Orsa kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 101 176 77 100 1824 58 534
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,8 % 4,8 % 2,1 % 2,7 % 0,7 % 1,6 % 14,7 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram