Andelen stöd- och bidragsmottagare i Orsa har minskat stadigt sedan 2014.

Många i Orsa behöver stöd vid ohälsa

Andelen av Orsas kvinnor som får sjukpenning är större än motsvarande andel hos männen. När det gäller arbetsmarknadsåtgärder är förhållandet tvärtom. Generellt är skillnaderna mellan könen betydligt mindre än i andra dalakommuner. Klicka för större bild!

Nära 15 procent av Orsas befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en större andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,2 procent av Orsas befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,5 procent och för riket 6,7 procent.

En hög andel sjukersättningar skulle kunna förklaras med många äldre, Orsas befolkning är, i likhet med de flesta kommunerna i Dalarna, relativt ålderstigen. 25 procent av invånarna är 65 år eller äldre – i riket är den andelen 20 procent. Men diagrammen avser åldersgruppen 20–64 år. I den åldersgruppen är alltså andelen med stöd vid ohälsa större än i riket.

 

 Helårsekvivalenter i Orsa kommun, snitt/mån under andra kvartalet 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 120 180 80 75 32 57 543
 Andel av befolkningen 3,3 % 4,9 % 2,2 % 2,0 % 0,9 % 1,6 % 14,9 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,1 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 1,6 % 13,4 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram