Andelen stöd- och bidragsmottagare i Rättvik har minskat stadigt sedan 2014.

Mycket stöd vid ohälsa i Rättvik

Andelen av Rättviks kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. När det gäller arbetsmarknadsåtgärder är förhållandet tvärtom. Klicka för större bild!

Nära 13 procent av Rättviks befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,4 procent av Rättviks befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,5 procent och för riket 6,7 procent.

I sammanhanget kan nämnas att befolkningen i Rättvik är en av Sveriges – och definitivt Dalarnas – mest ålderstigna. En tredjedel av invånarna är 65 år eller äldre – i riket är den andelen 20 procent. En hög andel sjukersättningar skulle kunna förklaras med många äldre. Men diagrammen avser åldersgruppen 20–64 år. I Orsa är alltså andelen med stöd vid ohälsa i den åldersgruppen större än i riket.

 

 Helårsekvivalenter i Rättviks kommun, snitt/mån under andra kvartalet 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 174 262 84 62 24 63 670
 Andel av befolkningen 3,4 % 5,0 % 1,6 % 1,2 % 0,5 % 11,23 % 12,8 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,1 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 1,6 % 13,4 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram