I Rättvik minskar andelen stöd- och bidragsmottagare, trots att andelen som får sjukpenning ökar.

Relativt många sjuka i Rättvik

Andelen av Rättviks kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

I Rättvik försörjdes i genomsnitt 646 helårspersoner i månaden av sociala ersättningar och bidrag under andra halvåret 2022. Det motsvarar 13 procent av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) och är högre än genomsnittet för hela riket.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna har ökat sedan två år tillbaka.Andra halvåret skulle de räckt till att försörja 8,4 procent av Rättviks arbetsföra befolkning på heltid. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,2 procent och för riket 6,2 procent.

Andra halvåret 2022 minskade andelen som fick samhällsstöd i Rättvik, jämfört med samma period 2021. Sett på sikt – sedan 2014 – har andelen bidragstagare minskat stadigt.

 

I Rättvik minskade antalet stöd- och bidragsmottagare med 27 helårspersoner andra halvåret 2022, jämfört med samma period året före.

 

 

 Helårsekvivalenter i Rättviks kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 212 240 33 87 12 61 645
 Andel av befolkn. 20–64 år 4,0 % 4,5 % 0,6 % 1,6 % 0,2 % 1,1 % 12,0 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

DalarnaAvesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram