Samhällets stöd i Dalarna minskar

En stor andel av Dalarnas befolkning fick samhällets stöd under första halvåret 2020, en större andel än riksgenomsnittet. I synnerhet är det många i länet som får ersättning vid ohälsa (främst sjuk- och aktivitetsersättning).

Diagram: Helårspersoner som försörjdes av samhället 2014-2020, andel av befolkningen 20–64 år i Dalarna.

Andelen av befolkningen som får stöd från samhället har minskat med ungefär två procentenheter sedan 2014, i Dalarna från 16 till 14 procent.

Framför allt har Försäkringskassans ersättningar vid ohälsa minskat. Andelen av invånarna som fick stöd från Arbetsförmedlingen var, bortsett från säsongsvariationer, i princip konstant 2014–2017. Därefter har andelen minskat något, från 5 till 4 procent. Andelen personer som får försörjningsstöd (socialbidrag) är i stort sett oförändrad sedan 2014, runt 2 procent.

Diagram: helårspersoner som försörjs av samhället 2 kvartalet 2020, andel av befolkningen 20–64 år.

VAD ÄR 'HELÅRSPERSONER'? KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA OM STATISTIKEN

Statistiska centralbyrån, SCB, redovisar kontinuerligt statistik över hur många personer som skulle kunna försörjas med stöd från samhället på heltid under ett år. Antalet individer som får ersättning räknas om  till helårspersoner, s.k. helårsekvivalenter. Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, räknas exempelvis som en helårsekvivalent (”helårsperson”). Genom omräkningen blir olika typer av ersättningar jämförbara.

Denna statistik redovisar alltså antalet personer som får samhällsstöd och anses ge en bra bild av behoven, medan utbetalda belopp ger en bild av samhällets kostnader. SCB redovisar dock inte regelbundet sådana s.k. försörjningsmått, dvs de sammanlagda utbetalda beloppen av stöd och bidrag. De senaste siffrorna med försörjningsmått hittar du här.

Regioner görs jämförbara

För att kunna jämföra kommuner eller regioner sätts antalet helårsekvivalenter i relation till befolkningen i regionen. Exempel i diagrammet ovan: I Ludvika skulle den samlade utbetalningen av samhällsstöd kunna försörja över 18 procent av befolkningen under ett år. I Gagnef skulle utbetalningarna räcka till att heltidsförsörja drygt 10 procent av kommunens befolkning. Det kan exempelvis jämföras värdet för hela riket, vilket är drygt 13 procent av landets befolkning.

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | Älvdalen

 

Diagram: helårspersoner i Dalarna som fick stöd från olika myndigheter under den senast redovisade tolvmånadersperioden, andel av befolkningen 20-64 år, snitt per månad.

Diagrammet ovan visar de genomsnittliga månadsvärdena i Dalarna under den senast redovisade tolvmånaders­perioden. I Dalarnas kommuner får en jämförelsevis stor andel av befolkningen sjuk- och aktivitetsersättning.

En större andel av kvinnorna än männen får ersättning vid ohälsa. Klicka för större bild!

Exempelvis består den stora andelen Hedemorabor som får ersättning vid ohälsa framför allt av jämförelsevis många med sjuk- och aktivitetsersättning.

I Avesta är det en stor andel som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder. Runt 1  procent av befolkningen där får etableringsstöd, i de flesta andra dalakommuner är den andelen betydligt mindre.

Noterbart är hur relativt få i Gagnef som behöver stöd från Arbetsförmedlingen eller kommunen. Däremot är det många Gagnefsbor som får stöd från Försäkringskassan. Gagnef har en ålderdomlig befolkning: var fjärde invånare i Gagnef är +65 år, i riket är det i snitt bara var femte. Men även i åldersgruppen 20–64 år, som samtliga diagram på de här sidorna avser, är andelen som försörjs av sjukersättning stor i Gagnef.

Mer ohälsa bland kvinnor

Kvinnor får mer stöd vid ohälsa än män. Skillnaden är störst när det gäller sjukpenning, men skillnaden är också stor mellan hur stor andel av kvinnorna som fått sjuk- och aktivitetsersättning respektive hur stor andel av männen som får det.

När det gäller andra slag av stöd och bidrag är könsskillnaderna mindre.

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram