Försörjningsmått

Så mycket får Dalarnas invånare i stöd

De statliga ersättningarna är relativt sett störst, försörjningsstödet från kommunerna utgör en mindre andel.

Utbetalningarna av sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning var 2018 störst i Hedemora och Smedjebacken. Falun och Leksand hade de lägsta utbetalningarna av sådana ersättningar. Klicka för större bild!

Utbetalningarna av arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning och -tillägg samt bostadsersättning var störst i Avesta och minst i Gagnef. Klicka för större bild!

Ludvika och Borlänge betalade ut mest försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) i relation till antalet invånare i kommunen. Lägsta utbetalningarna skedde i Älvdalen. Klicka för större bild!

De genomsnittliga utbetalningarna av samhällsstöd är större till invånarna i Dalarna än till genomsnittssvensken. Mest stöd betalas ut i Ludvika, Avesta och Hedemora. De årliga genomsnittliga ersättningarna uppgår där till runt 23.000 kr per invånare. Minst behov av ekonomiskt stöd har man i Falun med drygt 15.000 kr per invånare och år.

Utbetalningarna av arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning och -tillägg samt bostadsersättning var störst i Avesta och minst i Gagnef.

I det översta diagrammet redovisas de samlade ersättningarna från samhället i relation till antalet invånare under 2018. Detta s.k. försörjningsmått visar att mest pengar i relation till invånarantalet betalas ut i Ludvika. De lägsta utbetalningarna per invånare finns i Falu kommun.

Ersättningarna från staten – sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning (vid ohälsa) och aktivitetsstöd, etableringsersättning- och tillägg, bostadstillägg samt arbetslöshetsersättning (arbetsmarknadsstöd) utgör de stora andelarna av samhällsstödet. Kommunernas andel, försörjningsstödet (ekonomiskt bistånd), är en betydligt mindre del.

> Tillbaka till Samhällets stöd i Dalarna

 


Skriv ut
sidan


Ladda ner
diagram