Försörjningsmått

Så mycket får Dalarnas invånare i stöd

De statliga ersättningarna är relativt sett störst, försörjningsstödet från kommunerna utgör en mindre andel.

Utbetalningarna av sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning var 2020 störst i Hedemora. Falun och Leksand hade de lägsta utbetalningarna av sådana ersättningar. Klicka för större bild!

Utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd (arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning och -tillägg samt bostadsersättning) ökade kraftigt i landet under pandemiåret 2020. I Dalarna var arbetsmarknadsstöden störst i Borlänge och minst i Gagnef. De flesta kommuner betalade ut betydligt mindre per invånare än riksgenomsnittet. Klicka för större bild!

Ludvika och Borlänge betalade ut mest försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) i relation till antalet invånare i kommunen. Lägsta utbetalningarna skedde i Gagnef. Klicka för större bild!

De genomsnittliga utbetalningarna av samhällsstöd är något större till invånarna i Dalarna än till genomsnittssvensken. Mest stöd betalas ut i Hedemora, Avesta, Ludvika och Borlänge. De årliga genomsnittliga ersättningarna uppgår där till runt 23.000 kr per invånare. Minst behov av ekonomiskt stöd har man i Leksand, Malung-Sälen och Falun med drygt 16.000 kr per invånare och år.

I diagrammet redovisas de samlade ersättningarna från samhället i relation till antalet invånare under 2020. Detta s.k. försörjningsmått visar att mest pengar i relation till invånarantalet betalas ut i Hedemora. De lägsta utbetalningarna per invånare finns i Falu kommun.

Ersättningarna från staten – sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning (vid ohälsa) och aktivitetsstöd, etableringsersättning- och tillägg, bostadstillägg samt arbetslöshetsersättning (arbetsmarknadsstöd) utgör de stora andelarna av samhällsstödet. Kommunernas andel, försörjningsstödet (ekonomiskt bistånd), är en betydligt mindre del.

> Tillbaka till Samhällets stöd i Dalarna

 


Skriv ut
sidan


Ladda ner
diagram