Andelen stöd- och bidragsmottagare i Säter har minskat sedan 2014.

Många i Säter får stöd vid ohälsa

Andelen av Säters kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Ungefär 11 procent av Säters befolkning i arbetsför ålder (20–64 år) får stöd av samhället för sin försörjning. Det är är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet. Under andra halvåret 2022 handlade det om 625 helårspersoner i månaden.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 7,3 procent av Säters arbetsföra befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,2 procent och för riket 6,2 procent.

Andra halvåret 2022 minskade andelen som fick samhällsstöd i Säter något, jämfört med samma period förra året. Det var framförallt allt färre som fick a-kassa.

 

Antalet som försörjdes av samhällets stöd i Säter minskade med 6 helårs­personer under andra halvåret 2022, jämfört med samma period 2021.

 

 

 Helårsekvivalenter i Säters kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 196 221 50 87 18 53 625
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,4 % 3,9 % 0,9 % 1,5 % 0,3 % 0,9 % 10,9 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram