Andelen stöd- och bidragsmottagare i Säter har minskat sedan 2014. Förra året ökade dock stöden vid arbetslöshet kraftigt.

Många i Säter får stöd vid ohälsa

Andelen av Säters kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

11,8 procent av Säters befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 7,2 procent av Säters befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,1 procent och för riket 6,3 procent.

Första halvåret 2021 ökade andelen som fick samhällsstöd i Säter. Det var framförallt allt fler som var inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program, en följd av pandemins effekter på arbetsmarknaden.

 

Antalet som försörjdes av samhällets stöd i Säter minskade med 2 helårs­personer under första halvåret 2021, jämfört med samma period 2020.

 

 Helårsekvivalenter i Säters kommun, snitt/mån under första halvåret 2021
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 174 246238 93 89 19 60 672
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,1 % 4,2 % 1,6 % 1,6 % 0,3 % 1,0 % 11,8 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,8 % 4,3 % 1,7 % 3,1 % 0,3 % 1,9 % 14,2 %
 Riket, andel av befolkn. 2,6 % 3,7 % 1,9 % 3,8 % 0,3 % 1,6 % 13,8 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram