Andelen stöd- och bidragsmottagare i Säter har minskat sedan 2014.

Många i Säter får stöd vid ohälsa

Andelen av Säters kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. När det gäller stöd vi arbetslöshet är förhållandet tvärtom. Klicka för större bild!

12 procent av Säters befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,3 procent av Säters befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,5 procent och för riket 6,7 procent.

I sammanhanget kan nämnas att befolkningen i Säter, i likhet med de flesta av dalakommunerna, är ålderstigen. 26 procent av invånarna är 65 år eller äldre – i riket är den andelen 20 procent. En hög andel sjukersättningar skulle kunna förklaras med många äldre. Men diagrammen avser åldersgruppen 20–64 år. I Säter är alltså andelen med stöd vid ohälsa i den åldersgruppen större än i riket.

 

 

 Helårsekvivalenter i Säters kommun, snitt/mån under andra kvartalet 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 222 254 96 49 23 52 695
 Andel av befolkningen 3,9 % 4,4 % 1,7 % 0,8 % 0,4 % 0,9 % 12,1 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,1 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 1,6 % 13,4 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram