Andelen stöd- och bidragsmottagare i Säter har minskat sedan 2014.

Många i Säter får stöd vid ohälsa

Andelen av Säters kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Drygt 11 procent av Säters befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 7,3 procent av Säters befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,2 procent och för riket 6,3 procent.

Första halvåret 2022 minskade andelen som fick samhällsstöd i Säter, jämfört med samma period förra året. Det var framförallt allt färre som fick a-kassa. Fortfarande är relativt många inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program, en följd av pandemins effekter på arbetsmarknaden.

 

Antalet som försörjdes av samhällets stöd i Säter minskade med 3  procent under första halvåret 2022, jämfört  med samma period 2021.

 

 Helårsekvivalenter i Säters kommun, snitt/mån under första halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 191 228 71 88 19 53 650
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,3 % 4,0 % 1,2 % 1,5 % 0,3 % 0,9 % 11,3 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 1,2 % 2,7 % 0,3 % 1,8 % 13,1 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,6 % 1,2 % 3,1 % 0,2 % 1,4 % 12,3 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram