Andelen stöd- och bidragsmottagare i Smedjebacken har minskat stadigt sedan 2014. Framförallt har andelen som får sjukpenning minskat. Förra året ökade stöden vid arbetslöshet kraftigt.

Pandemin satte spår i Smedjebacken

Fler kvinnor än män i Smedjebackens får stöd vid ohälsa. Klicka för större bild!

Nära 14 procent av Smedjebackens befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är i nivå med genomsnittent för hela riket.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 7,5 procent av Smedjebackens befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,1 procent och för riket 6,3 procent.

Första halvåret 2021 ökade andelen som fick samhällsstöd i Smedjebacken. Det var framförallt allt fler som var inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program, en följd av pandemins effekter på arbetsmarknaden.

 

Antalet i Smedjebacken som försörjdes av samhällets stöd steg med 3 procent under första halvåret 2021, jämfört med samma period 2020.

 

 Helårsekvivalenter i Smedjebackens kommun, snitt/mån under första halvåret 2021
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 141 265 95 150 18 78 746
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,6 % 4,9 % 1,7 % 2,7 % 0,3 % 1,4% 13,7 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,8 % 4,3 % 1,7 % 3,1 % 0,3 % 1,9 % 14,2 %
 Riket, andel av befolkn. 2,6 % 3,7 % 1,9 % 3,8 % 0,3 % 1,6 % 13,8 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram