Andelen stöd- och bidragsmottagare i Smedjebacken har minskat stadigt sedan 2014. Framförallt har andelen som får sjukpenning minskat.

Fler sjuka, färre arbetslösa i Smedjebacken

Fler kvinnor än män i Smedjebackens får stöd vid ohälsa. Klicka för större bild!

Nästan 13 procent av Smedjebackens befolkning 20–64 år fick stöd av samhället för sin försörjning under andra halvåret 2022. Det är i nivå med genomsnittet för länet, men högre än i riket.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8 procent av Smedjebackens befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,2 procent och för riket 6,2 procent.

Andelen som fick samhällsstöd i Smedjebacken minskade under andra halvåret 2022 jämfört med samma period året före. Fler fick visserligen sjukpennning. Men färre fick a-kassa eller befann sig i arbetsmarknadsåtgärder. Även socialbidragstagarna minskade.

 

I Smedjebacken minskade antalet som försörjdes av samhällets stöd med 5 procent andra halvåret 2022, jämfört med samma period 2021.

 

 Helårsekvivalenter i Smedjebackens kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 185 253 37 125 14 61 674
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,4 % 4,6 % 0,7 % 2,3 % 0,2 % 1,1 % 12,4 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram