Andelen stöd- och bidragsmottagare i Smedjebacken har minskat stadigt sedan 2014. Framförallt har andelen som får sjukpenning minskat. Förra året ökade stöden vid arbetslöshet kraftigt.

Ohälsa i Smedjebacken

Fler kvinnor än män i Smedjebackens får stöd vid ohälsa. Klicka för större bild!

Över 13 procent av Smedjebackens befolkning i arbetsför ålder får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 7,3 procent av Smedjebackens befolkning 20–64 år på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 6,9 procent och för riket 6,2 procent.

Mellan 2019 och 2020 ökade utbetalningarna av ersättningar och bidrag, även i Rättvik. Det var framförallt allt fler som fick stöd vid arbetslöshet.

Bilden är densamma i hela landet. Andelen som får stöd från Försäkringskassan minskar, andelen som får stöd från Arbetsförmedlingen ökar.

 

Antalet i Smedjebacken som försörjdes av samhällets stöd steg med 4  procent under andra halvåret 2020, jämfört  med samma period 2019.

 

 Helårsekvivalenter i Smedjebackens kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 132 273 97 124 20 79 724
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,4 % 4,9 % 1,8 % 1,4 % 0,4 % 1,4% 13,1 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram