Andelen stöd- och bidragsmottagare i Smedjebacken har minskat stadigt sedan 2014. Framförallt har andelen som får sjukpenning minskat.

Ohälsa i Smedjebacken

Andelen av Smedjebackens kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. När det gäller stöd vi arbetslöshet är förhållandet tvärtom. Klicka för större bild!

Över 13 procent av Smedjebackens befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är i nivå med den genomsnittliga andelen i hela riket och något mindre än snittet för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,2 procent av Smedjebackens befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,5 procent och för riket 6,7 procent.

I sammanhanget kan nämnas att befolkningen i Smedjebacken, i likhet med de flesta av dalakommunerna, är ålderstigen. Över 28 procent av invånarna är 65 år eller äldre – i riket är den andelen 20 procent. En hög andel sjukersättningar skulle kunna förklaras med många äldre. Men diagrammen avser åldersgruppen 20–64 år. I Smedjebacken är alltså andelen med stöd vid ohälsa i den åldersgruppen större än i riket.

 

 

 Helårsekvivalenter i Smedjebackens kommun, snitt/mån under andra kvartalet 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 157 293 97 82 18 81 729
 Andel av befolkningen 2,9 % 5,3 % 1,8 % 1,5 % 0,3 % 1,5 % 13,3 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,1 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 1,6 % 13,4 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram