Andelen stöd- och bidragsmottagare i Vansbro har minskat stadigt sedan 2014. I spåren av pandemin har dock antalet människor som skrivits in i arbetsmarknadsprogram stigit.

Allt fler i Vansbro får försörjningsstöd

Andelen av Vansbros kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen.

13 procent av Vansbros befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,4 procent av Vansbros befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,1 procent och för riket 6,3 procent.

Samhällets stöd har minskat stadigt i Vansbro sedan 2014. De senaste åren har dock minskningen stannat av. Noterbart är antalet som får försörjningsstöd. Från att under flera år varit i det närmaste noll i kommunen, fanns det 41 helårs­personer med försörjningsstöd under första hälften av 2021. Det innebar ändå en minskning med fyra personer, jämfört med första halvåret 2020.

 

Antalet helårspersoner som fick samhällsstöd för att klara sin försörjning var detsamma under första halvåret 2021 som under samma period 2020.

 

 Helårsekvivalenter i Vansbro kommun, snitt/mån under första halvåret 2021
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 117 181 48 63 12 41 461
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,3 % 5,1 % 1,3 % 1,8 % 0,3 % 1,2 % 13,0 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,8 % 4,3 % 1,7 % 3,1 % 0,3 % 1,9 % 14,2 %
 Riket, andel av befolkn. 2,6 % 3,7 % 1,9 % 3,8 % 0,3 % 1,6 % 13,8 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram