Andelen stöd- och bidragsmottagare i Vansbro har minskat stadigt sedan 2014. 

Många i Vansbro får stöd vid ohälsa

Andelen av Vansbros kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

12,2 procent av Vansbros befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är i nivå med genomsnittet för hela riket, men lägre än snittet för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,4 procent av Vansbros befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,2 procent och för riket 6,3 procent.

Samhällets stöd har minskat stadigt i Vansbro sedan 2014. Noterbart är antalet som får försörjningsstöd. Från att under flera år varit i det närmaste noll i kommunen, fanns det 42 helårs­personer med försörjningsstöd under första hälften av 2022. Det innebar ändå en minskning med åtta personer, jämfört med första halvåret 2021.

 

Antalet helårspersoner som fick samhällsstöd för att klara sin försörjning minskade med 8,2 procent under första halvåret 2022, jämfört med  samma period 2021.

 

 Helårsekvivalenter i Vansbro kommun, snitt/mån under första halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 125 172 30 55 9 42 432
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,5 % 4,8 % 0,8 % 1,5 % 0,3 % 1,2 % 12,2 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 1,2 % 2,7 % 0,3 % 1,8 % 13,1 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,6 % 1,2 % 3,1 % 0,2 % 1,4 % 12,3 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

DalarnaAvesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram