Andelen stöd- och bidragsmottagare i Vansbro har minskat sedan 2014. Men de senaste åren har kurvorna vänt: andelen som får ersättningar och bidrag växer igen.

Många i Vansbro får stöd vid ohälsa

Andelen av Vansbros kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. När det gäller stöd vi arbetslöshet är förhållandet tvärtom. Klicka för större bild!

Över 13 procent av Vansbros befolkning får stöd av samhället för sin försörjning. Det är i nivå med den genomsnittliga andelen i hela riket och något mindre än snittet för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,8 procent av Smedjebackens befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,5 procent och för riket 6,7 procent.

I sammanhanget kan nämnas att befolkningen i Vansbro, i likhet med de flesta av dalakommunerna, är ålderstigen. Andelen invånare +65 år är över 27 procent – i riket är den 20 procent.  Men diagrammen avser åldersgruppen 20–64 år. I Vansbro är alltså andelen med stöd vid ohälsa i den åldersgruppen större än i riket.

 

 Helårsekvivalenter i Vansbro kommun, snitt/mån under andra kvartalet 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 119 192 52 40 19 47 469
 Andel av befolkningen 3,4 % 5,4 % 1,5 % 1,,1 % 0,5 % 1,3 % 13,2 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % 0,5 % 2,1 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,8 % 3,9 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 1,6 % 13,4 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram