Andelen stöd- och bidragsmottagare i Vansbro har minskat stadigt sedan 2014.

Många i Vansbro får stöd vid ohälsa

Andelen av Vansbros kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen. Klicka för större bild!

Runt 12 procent av Vansbros befolkning i arbetsför ålder (20–64 år) – 422 helårspersoner – försörjs av samhället genom bidrag och ersättningar. Det är en lägre andel än genomsnitten för såväl länet som för hela riket.

De största utbetalningarna under andra halvåret 2022 var stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räckt till att försörja 8,3 procent av Vansbros befolkning på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 7,2 procent och för riket 6,2 procent.

Samhällets stöd har minskat stadigt i Vansbro sedan 2014. Noterbart är antalet som får försörjningsstöd. Från att under flera år varit i det närmaste noll i kommunen, fanns det 40 helårs­personer med försörjningsstöd under andra hälften av 2022. Det innebar ändå en minskning med fem personer, jämfört med andra halvåret 2021.

 

Antalet helårspersoner som fick samhällsstöd för att klara sin försörjning minskade något andra halvåret 2022, jämfört med samma period 2021.

 

 

 Helårsekvivalenter i Vansbro kommun, snitt/mån under andra halvåret 2022
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Ersättning
vid arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 122 172 17 61 9 40 422
 Andel av befolkn. 20–64 år 3,4 % 4,8 % 0,5 % 1,7 % 0,2 % 1,1 % 11,9 %
 Dalarna, andel av befolkn. 3,1 % 4,1 % 0,9 % 2,6 % 0,2 % 1,6 % 12,5 %
 Riket, andel av befolkn. 2,7 % 3,5 % 1,0 % 3,0% 0,2 % 1,2 % 11,6 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

DalarnaAvesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram