Andelen stöd- och bidragsmottagare i Vansbro har minskat sedan 2014. Förra året ökade dock stöden vid arbetslöshet kraftigt.

Allt fler i Vansbro får försörjningsstöd

Andelen av Vansbros kvinnor som får stöd vid ohälsa är större än motsvarande andel hos männen.

Nära 13 procent av Vansbros befolkning i arbetsför ålder får stöd av samhället för sin försörjning. Det är en mindre andel än genomsnitten för såväl hela riket som för länet.

De största utbetalningarna i kommunen är stöden vid ohälsa: sjukpenning och sjuk-och aktivitetsersättning. De utbetalningarna skulle räcka till att försörja 8,2 procent av Smedjebackens befolkning 20–64 år på heltid i ett år. Motsvarande siffra för hela Dalarna är 6,9 procent och för riket 6,2 procent.

Samhällets stöd har minskat stadigt i Vansbro sedan 2014. De senaste åren har dock minskningen stannat av. Noterbart är försörjningsstödet. Från att ha varit i det närmaste noll i kommunen, är nu andelen socialbidragstagare i nivå med riksgenomsnittet. 51 helårs­personer fick försörjningsstöd under andra hälften av 2020.

 

Antalet helårspersoner som fick samhällsstöd för att klara sin försörjning ökade i Vansbro med 7 procent under andra halvåret 2020, jämfört med samma period 2019.

 

 Helårsekvivalenter i Vansbro kommun, snitt/mån under 2a halvåret 2020
 OHÄLSA  ARBETSLÖSHET  EK. BISTÅND
Sjuk-
penning
Sjuk- och
aktivitets-
ersättning
Arbets-
löshet
Arbets-
marknads-
åtgärder
Etablerings-
ersättning
Försörjnings-
stöd
Summa
 Antal helårspersoner 104 190 47 50 14 51 455
 Andel av befolkn. 20–64 år 2,9 % 5,3 % 1,3 % 1,4 % 0,4 % 1,4 % 12,8 %
 Dalarna, andel av befolkn. 2,5 % 4,4 % 2,0 % 2,7 % 0,4 % 2,0 % 14,0 %
 Riket, andel av befolkn. 2,4 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 0,3 % 1,5 % 13,7 %

 

> Läs mer om samhällets stöd i…

Dalarna Avesta | Borlänge | Falun | Gagnef | Hedemora | Leksand | Ludvika | Malung-Sälen | Mora | Orsa | Rättvik | Säter | Smedjebacken | Vansbro | ÄlvdalenSkriv ut
sidan


Ladda ner
diagram