Fler i arbete – försörjningsbördan lättar

Pandemin hade stor effekt på sysselsättningen. Men nu återhämtar sig arbetsmarknaden. Jämfört med pandemiåret 2020 har antalet förvärvsarbetande i Dalarna ökat med över 3 000 personer.

Sedan 2020 klassificerar SCB varje månad hela befolkningen 15–74 år efter deras arbetsmarknadsstatus. Alla tillhör någon av dessa sex kategorier: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, (långtids-)sjuk samt övrig. Man kan bara ha en arbetsmarknadsstatus. Sysselsatt är alla som fått lön under månaden, är egenföretagare eller som fått sjuk- eller föräldrapenning m.m. I tabellen nedan redovisar vi förvärvsarbetande respektive ej förvärvsarbetande (= resterande fem kategorier) i åldern 15–74 år.

Mellan 2019 och 2020 sjönk antalet förvärvsarbetande i riket med runt 80 000 personer. Även i Dalarna minskade antalet förvärvsarbetande. Men sedan pandemiåret 2020 har antalet sysselsatta ökat igen, i riket med över 60 000 och i Dalarna med över 3 000 personer.

Man brukar använda begreppet förvärvsintensitet för att beskriva hur stor andel av en viss befolkningsgrupp som förvärvsarbetar. Förvärvsintensiteteten i åldersgruppen 15–74 år ökade mellan 2020 och 2022, från 65,6 till 65,9 procent i riket. Även i Dalarna ökade andelen, till 66,7 procent. Det innebär alltså att nära 67 procent av allt dalfolk i åldrarna 15–74 år är förvärvsarbetande. Men det är stor skillnad på kommunerna: I Falun och Malung-Sälen förvärvsarbetade runt 70 procent av alla invånare i arbetsför ålder, i Ludvika bara 63 procent (jämför helårsekvivalenterna)!

 

Sysselsättning i Dalarna 2022, genomsnitt per månad, 15–74 år
Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande Förvärvsintensitet %
  Kommun 2020 förändr 2022 2020 förändr 2022 2020 förändr 2022  
  Malung-Sälen 5 200 – 10 5 190 2 156 – 16 2 140 70,7 0,1 70,8  
  Falun 28 681 887 29 568 14 118 – 1 210 12 908 67,0 2,6 69,6  
  Säter 5 353 115 5 468 2 599 – 142 2 457 67,3 1,7 69,0  
  Gagnef 4 857 120 4 977 2 397 – 141 2 256 67,0 1,9 68,8  
  Älvdalen 3 387 10 3 397 1 629 – 60 1 569 67,5 0,9 68,4  
  Vansbro 3 225 55 3 280 1 625 – 99 1 526 66,5 1,8 68,2  
  Mora 9 650 250 9 900 4 976 – 205 4 771 66,0 1,5 67,5  
  Leksand 7 234 275 7 509 3 990 – 335 3 655 64,5 2,8 67,3  
  Orsa 3 265 30 3 295 1 785 – 119 1 666 64,7 1,8 66,4  
  Rättvik 4 833 254 5 087 2 964 – 318 2 646 62,0 3,8 65,8  
  Borlänge 24 053 432 24 485 13 668 – 751 12 917 63,8 1,7 65,5  
  Smedjebacken 4 799 152 4 951 2 975 – 232 2 743 61,7 2,4 64,3  
  Avesta 10 146 135 10 281 6 351 – 538 5 813 61,5 2,4 63,9  
  Hedemora 6 888 73 6 961 4 266 – 313 3 953 61,8 2,0 63,8  
  Ludvika 11 365 278 11 643 7 522 – 720 6 802 60,2 2,9 63,1  
  Dalarna 132 936 3 056 135 992 73 021 – 5 199 67 822 64,5 2,2 66,7  
  Riket 4 938 111 62 605 5 000 716 2 593 747 – 4 134 2 589 613 65,6 0,3 65,9  
Källa SCB

 

Försörjningsbördan: ekonomisk försörjningskvot

I tabellen nedan har vi räknat ut den ekonomiska försörjningskvoten. Den beskriver antalet sysselsatta personer i förhållande till resten av befolkningen (de i åldern 15–74 år som inte klassats som sysselsatta, samt barn och gamla). I kolumnen längst till höger den demografiska försörjningskvoten för jämförelse.

 

 Försörjningskvoter i Dalarna 2020 och 2022
Ekonomisk
försörjningskvot
Demografisk
försörjn.kvot
  Kommun 2020 förändring 2022 2022
  Ludvika 136 – 10 126 91
  Avesta 128 – 5 123 93
  Hedemora 124 – 2 122 93
  Smedjebacken 127 – 6 121 101
  Rättvik 126 – 8 118 107
  Leksand 118 – 3 115 102
  Borlänge 119 – 6 113 82
  Gagnef 113 – 2 111 100
  Orsa 112 – 2 110 91
  Mora 112 – 3 109 96
  Vansbro 111 – 4 107 91
  Älvdalen 108 – 1 107 96
  Säter 107 – 1 106 98
  Falun 107 – 5 102 88
  Malung-Sälen 94 + 3 98 87
  Dalarna 116 – 4 112 91
  Riket 109 + 1 110 77
Källa SCB

 

På 100 förvärvsarbetande personer i Ludvika finns det alltså 126 personer som inte förvärvsarbetar och som får sin försörjning på annat vis. I Malung-Sälen har 100 förvärvsarbetande i stället bara 98 icke-förvärvsarbetande att ”försörja”.

Den ekonomiska försörjningskvoten är ett bättre mått på ”försörjningsbördan” än den demografiska försörjningskvoten. Heltidspensionärer, heltidsstuderande och barn är förstås ”ej förvärvsarbetande”, men dit räknas även arbetslösa, långtidssjuka och de som fått arbetsmarknadsstatus ”övrig”.

De kommande årens kraftiga ökning av andelen pensionärer, särskilt gruppen över 80 år, kommer givetvis att påverka relationen mellan förvärvsarbetande och övriga. Fler människor som inte arbetar ska försörjas. Det är angeläget att få fler människor i arbetsför ålder att komma in på arbetsmarknaden.

Varken arbetar eller studerar

Andelen som varken arbetar eller studerar har minskat i samtliga kommuner. Klicka för större bild!

Den möjliga arbetskraften är ett begrepp som beskriver den del av befolkningen som i teorin skulle kunna arbeta: sysselsatta, arbetslösa, studerande och ”övriga” (men inte långtidssjuka eller pensionärer). De som varken arbetar eller studerar är antingen arbetslösa eller tillhör gruppen ”övriga”. I den sistnämnda gruppen finns de som inte har någon annan arbetsmarknadsstatus. De syns inte i något av registren hos Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller Skatteverket. De flesta, runt 60 procent, av dem som varken arbetar eller studerar tillhör gruppen ”övriga”.

I Dalarna var det under 2022 nära 16  800 personer i åldrarna 20–64 år som varken arbetade eller studerade (arbetslösa eller ”övriga”), vilket är 11,8 procent av den teoretiskt möjliga arbetskraften. Motsvarande andel i hela riket var 13,4 procent. Glädjande nog minskar befolkningsandelen som varken arbetar eller studerar, jämfört med månadssnittet under pandemiåret 2020.

”En växande eller relativt hög andel av individer som varken arbetar eller studerar kan tyda på ett socialt utanförskap, i den bemärkelse att människor, eller grupper av individer, inte blir integrerade på arbetsmarknaden eller i utbildningssystemet”, skriver SCB i en rapport.

UVAS MM – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM STATISTIKEN

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, samlar in och redovisar statistik för ungdomar i åldrarna 16–24 år som varken arbetar eller studerar, s.k. uvas. Myndigheten använder en betydligt mer riktad modell för att ringa in dem som varken arbetat eller studerat. Den modellen använder också mer dataunderlag än SCBs statistik, som definierar gruppen som arbetslösa + övriga.

MUCFs statistik om uvas är därför inte jämförbar med SCBs. Läs mer om uvas på MUCFs webbplats.Skriv ut
sidan


Ladda ner
tabeller