Kompetensförsörjning
den stora utmaningen

De som arbetar i Dalarna blir allt färre. Bristen på arbetskraft är ett snabbt växande problem. Samtidigt blir pensionärer och andra som står utanför arbetsmarknaden allt fler.

Färre ska försörja fler. Kompetensförsörjningen är en av länets stora utmaningar de kommande åren.

Därför tar Region Dalarna nu fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS), Dalastrategin 2020–2030. Det övergripande målet är hållbar regional tillväxt och utveckling.

Dalastrategin vänder sig till offentlig sektor, näringslivet, högskolan och det civila samhället.

RUS-dialog

Strategin presenterades på en s.k. RUS-dialog i april. Finsam-Faluns förbundschef Pia Larshans-Bodare deltog. Webbseminariet hade fokus på kompetensförsörjning. Forskaren och samhällsanalytikern Peter Möller medverkade också med en föreläsning under rubriken Dalarna – nulägesbild och utmaningar.

Finsam har viktig roll

Finsam har en viktig roll i kompetensförsörjningen. Med rätt stöd kan många som idag står utanför arbetsmarknaden bli en del av den arbetskraft som behövs framöver.

Därför är det viktigt att utveckla samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna, vilket effektiviserar samhällets stödinsatser.

Läs mer

> Lyssna på intervju med Peter Möller i Radio Dalarna den 1 juni (spola fram till ca 1:14 in i programmet)
> Dalastrategin 2020–2030 (Region Dalarna)
> Peter Möllers presentation (pdf)
> Mer info: Pia Larshans-Bodare 023-863 09