Styrelsemöte

På dagordningen: Resultatdialog med coachingteamet och chefer, delrapporter/slutrapporter från pågående insatser/projekt.

Gemensam jullunch.

Var: Samordningsförbundets lokaler, Målargatan 1, Borlänge.