Styrelsemöte

Ledamöterna i styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund kallas till möte.

Plats: Plenisalen, Kommunhuset, Leksand.