Styrelsemöte: val av ordförande

Ledamöterna i styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund kallas till möte för val av ordförande.

Plats: Insjön.