Styrelsemöte

Styrelseledamöterna i Västerbergslagens samordningsförbund kallas till möte.

Tid: Måndagen19 oktober kl 9–12

Var: Grand Hotell Elektra, Ludvika.