Styrelseseminarium

Styrelsens ledamöter hälsas välkomna till ett heldagsseminarium.