Gemensam beroendemottagning

Samordningsförbundet har beviljat medel till ett projekt med syfte att skapa en gemensam missbruks- och beroendemottagning i Ludvika och Smedjebacken. Möjligheten att få stöd och hjälp vid missbruk och beroende av alkohol och andra droger finns redan idag. Syftet med att skapa en gemensam beroendemottagning är att underlätta möjligheten att ge missbrukaren rätt hjälp vid rätt tillfälle, att optimera personalbemanningen samt tillgodose behovet av kontinuerliga gruppverksamheter för missbrukarna och deras anhöriga.

> Läs mer


Starka föräldrar

Samordningsförbundet har beviljat medel till en föreläsningsserie som vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare i Smedjebacken. Syftet med föreläsningskvällarna är att informera om kommunens stödverksamheter för vårdnadshavare, öka antalet anmälningar till kommunens föräldraskapsutbildningar och att ge vårdnadshavare möjligheter att träffas på ett givande och meningsfullt sätt.

> Läs mer


Utlandsfödda kvinnors integration

Västerbergslagens samordningsförbund har beviljat medel till en insats som syftar till att underlätta integrationen av utlandsfödda mammor som blivit kvar i hemmet utan sysselsättning och där familjen länge haft försörjningsstöd. Insatsen pågår ett år och påbörjades i november 2019.

> Läs mer om projektet


Inställt på grund av Corona-viruset

En rad föreläsningar, frukostmöten och andra arrangemang har ställts in på grund av rådande smittoläge. Följande evenemang i Västerbergslagen, med koppling till Finsam, har skjutits på framtiden.

• Kvällsföreläsning 18 mars: Erika Bergkvist, Rakt in i väggen. Nätverket om psykisk ohälsa.
• Sopplunch 7 april. LSG och Västerbergslagens samordningsförbund,
• Frukostmöte 28 april, Fontänhuset Falun. Nätverket om psykisk ohälsa.
• Kvällsföreläsning 5 maj: Niklas Nieminen, ADHD och kreativitet. Nätverket om psykisk ohälsa.
• Sopplunch 12 maj. LSG och Västerbergslagens samordningsförbund,


Nätverket om psykisk ohälsa – programändring

Nätverkets Torild Ibsen och Ursula Furtig.

2020 har inletts på ett sätt som nog ingen av oss kunde tänka sig i slutet på förra året. Spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har förändrat oss människor och samhället på många plan både internationellt som nationellt.

Det rådande läget och följderna av Coronapandemin skapar naturligtvis oro hos många. Restriktioner och rekommendationer för att skydda personer och minska smittspridning är nödvändiga för att rädda liv. Därför har nätverket om psykisk ohälsa beslutat att genomföra vårt planerade program med frukostmöten och föreläsningar för 2020 så långt det är möjligt men i digital form.

Vi tror att det är ännu viktigare än någonsin att uppmärksamma psykisk ohälsa och bidra till att sprida kunskap genom att nå ut med våra föreläsningar inom viktiga områden kring psykisk ohälsa.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och bjuder in till att följa våra föreläsningar digitalt.

Förhoppningen är att vi ska nå ut till våra åhörare och deltagare i lika stor utsträckning som innan men i en annan form och utan fysiska möten, då vi vill respektera och följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Under maj månad kommer vi att koncentrera arbetet på att banda och filma våra föreläsningar och vår förhoppning är att börja sända programpunkterna tidigast i höst, förhoppningsvis med start september.

Vi återkommer så snart vi kan med ett nytt program där programpunkterna och föreläsarna presenteras och hur man gör för att ta del av våra föreläsningar.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att stoppa smittspridningen!

Ludvika/Smedjebackens nätverk om psykisk ohälsa representeras av anhörigstöd och folkhälsa från Ludvika och Smedjebackens kommuner tillsammans med Västerbergslagens samordningsförbund-FINSAM och studieförbundet vuxenskolan.

> Inbjudan föreläsningsserien Må bra hela livet (pdf)
> Läs mer om nätverket om psykisk ohälsa


Ludvika järnvägsstation.

Rehabkonsulentteamet i nya lokaler

Rehabkonsulentteamet har flyttat från Björkhaga, där det huserat i mer än tolv år, till övervåningen på Ludvika Resecentrum. Sedan i november 2019 finns teamet i de nya lokalerna på Bergslagsgatan 10. Telefonnumret till rehabkonsulentteamet är 0240-56 59 05.