Psykisk ohälsa – behörig, anhörig

Första föreläsningen inställd

Torsdagen den 1 mars skulle Johanna Annersten inlett årets föreläsningsserie på temat psykisk ohälsa. Dessvärre har influensan slagit till. Föreläsningen är inställd. Vi återkommer om nytt datum. Johannas föreläsning, “Det står en halv cykel i badkaret”, handlar om vilka utmaningar som möter den som lever med en partner som har ADHD.

Föreläsningsserien består av fyra föreläsningar. Den 5 maj föreläser Roger Zackrisson på temat “Min bror och jag”. Den 20 september medverkar Kerstin och Daniel Nyberg och berättar om hur det är att leva med Aspergers syndrom. Föreläsningsserien avslutas den 21 november md Peter Hagland, speclalist inom psykiatrin, vars föreläsning är betitlad “Bipolär sjukdom 2018 – diagnos, behanding och mål”.

Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar. I kalendariet härintill kan du läsa mer om föreläsningarna.

> Inbjudan till föreläsningsserie 2018


Gruppverksamhet för barn i utsatta miljöer

Finsam Västerbergslagen har beviljat medel till Ludvika kommun att starta gruppverksamhet för barn i särskilt utsatta miljöer, vilket innebär ökad risk för att de ska utveckla psykisk ohälsa. Det handlar om gruppverksamhet för barn i missbruksmiljöer (BIM), bar till föräldrar med psykisk diagnos (BIP) och barn till separerade föräldrar/vårdnadstvist (Skilda världar).

Idén med verksamheten är att tidigt kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos barnen. Ju tidigare de får hjälp, desto bättre resultat, är tanken.

Gruppverksamheterna är en samverkansinsats mellan Ludvika kommun (elevhälsan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, öppenvården och folkhälsosamordnaren) och Landstinget Dalarna (primärvården, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin),

Läs mer > Ansökan


Supported Employment till Ludvika

Nu introduceras metoden Supported Employment i Ludvika. Finsam Västerbergslagen har beviljat 1,3 miljoner kr till ett tvåårigt projekt. Målgruppen är ungdomar i åldern 19–29 år som har aktivitetsersättning och som inte får den hjälp de behöver.

Läs mer om insatsen