Nätverket för psykisk hälsa – dags för webbföreläsning

Emil Broberg vid dator med filmkamera i förgrunden.

Inspelning av föreläsningarna är i full gång. Emil Broberg filmar och redigerar.

Dags för årets andra webbföreläsning i regi av Nätverket för psykisk hälsa. Temat för årets föreläsningar är “Att gå sönder, men bli hel igen”.
Tisdagen den 23 mars är ämnet våld i nära relationer. Föreläser gör Filippa Kans och Sara Stenberg från Kvinnojouren i Borlänge.

Föreläsningarna går att se på webben mellan kl 8.00 och 22.00 på respektive föreläsningsdag. Du klickar på evenemanget i Kalendariet här till höger, och får sedan en länk till filmen.

Pandemin

Den pågående pandemin påverkar oss på många plan. Det är viktigare än någonsin att sprida kunskap om och uppmärksamma psykisk ohälsa. Nätverket för psykisk hälsa vill bidra till att sprida kunskap genom att nå ut med föreläsningar inom viktiga områden kring psykisk ohälsa.

Ludvika/Smedjebackens nätverk för psykisk hälsa representeras av  folkhälsa i Ludvika kommun och anhörigstöd i Smedjebacken och Ludvika kommuner tillsammans med Västerbergslagens samordningsförbund-FINSAM och Studieförbundet Vuxenskolan.

> Affisch föreläsningen Våld i nära relationer (pdf)
> Läs mer om nätverket om psykisk hälsa


“Digitala soppluncher” i vår

Förra året planerade Lokala samverkansgruppen (LSG) i Västerbergslagen att arrangera ett antal soppluncher med föredrag. Där skulle de olika verksamheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner ges möjlighet att presentera sina grunduppdrag för varandra. Kunskap om varandras verksamheter är en förutsättning för att samverkan ska fungera bra.

Men pandemin satte käppar i hjulet. Soppluncherna ställdes in.

Nu tar LSG nya tag. Under 2021 sänder man verksamheternas presentationer digitalt. Soppan (eller vad som önskas) får var och en ordna själv, framför datorn.

Första föredraget sänds den 9 mars. Då är det VBU, Västerbergslagens utbildningsförbund, som presenterar sig.

I Kalendariet till höger ser du vilka föredrag som är planerade så här långt. Klicka på en rubrik för att få en länk till webbsändningen.

> Inbjudan till “digitalt sopplunch-föredrag” 9 mars: VBU (pdf)


Tre avslutade insatser

Insatserna Samverkanskoordinator, Unga med aktivitetsersättning och Kvinnors integration i det svenska samhället har avslutats. Projektet Samverkanskoordinator syftade till att utveckla nya arbetssätt för att få nyanlända arbetslösa i arbete, samt koordinera befintliga insatser med det lokala näringslivet och andra aktörer. Projektet Unga med aktivitetsersättning introducerade metoden Supported Employment och den har visat sig vara framgångsrik. Målet var att insatsen skulle nå 30 personer under två år, men dit nådde man inte riktigt fram. En viktig orsak var att insatsen, som skulle ha bedrivits på 100 procent, minskades till 25 procent under resans gång. I insatsen Kvinnors integration… har 17 utlandsfödda kvinnor deltagit. De uppskattade att de fick deltaga, och fick genom projektet framtidsplaner och en vilja att studera, praktisera eller arbeta. Flera av kvinnorna gjorde också väsentliga stegförflyttningar på vägen mot egen försörjning.

Läs mer om insatserna

> Samverkanskoordinator i Ludvika kommun
Unga med aktivitetsersättning
> Kvinnors integration i det svenska samhället


Gemensam missbruks- och beroendemottagning

Samordningsförbundet har beviljat medel till ett projekt med syfte att skapa en gemensam missbruks- och beroendemottagning, ett samarbete mellan Ludvika kommun, Smedjebackens kommun och Region Dalarna. Möjligheten att få stöd och hjälp vid missbruk och beroende av alkohol och andra droger finns redan idag. Syftet med att skapa en gemensam beroendemottagning är att underlätta möjligheten att ge missbrukaren rätt hjälp vid rätt tillfälle, att optimera personalbemanningen samt tillgodose behovet av kontinuerliga gruppverksamheter för missbrukarna och deras anhöriga. Insatsen genomförs nov 2020 – oktober 2021.

> Läs mer


Starka föräldrar

Samordningsförbundet har beviljat medel till en insats; Starka föräldrar, som kommer att genomföras under 2021 och som vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare i Smedjebacken. Syftet med föreläsningskvällarna är att informera om kommunens stödverksamheter för vårdnadshavare, öka antalet anmälningar till kommunens föräldraskapsutbildningar och att ge vårdnadshavare möjligheter att träffas på ett givande och meningsfullt sätt.

> Läs mer


Samordningsförbundet i nya lokaler

Folkets hus i Ludvika, exteriörDen 1 oktober 2020 flyttade samordningsförbundets kansli till första våningen i Folkets hus, Carlavägen 24. Postadressen (℅ Ludvika kommun, 771 82 Ludvika) är densamma som tidigare, liksom telefonnumret 0730-21 04 06.


Ludvika järnvägsstation.

Rehabteamet på övervåningen till Ludvika Resecentrum

Rehabteamet håller sedan november 2019 till i lokaler på övervåningen till Ludvika Resecentrum, vid tågstationen. Adressen är Bergslagsgatan 10  och du når rehabkonsulentteamet på telefonnummer;  0240-56 59 05.