EVI tema på frukostmöte

EVI-koordinatorerna Linda Andersson och Carolina Andersson.

Den 5 juni var temat på Finsam Ludvika-Smedjebackens frukostmöte EVI, En Väg In.

Cirka 35 personer kom till Församlingsgården i Ludvika för att höra Linda Andersson och Carolina Andersson berätta om hur det gått med samverkansslussen En Väg In. Linda jobbar som koordinator i EVI Ludvika och Carolina är koordinator för EVI i Smedjebacken.

EVI har två huvudsakliga funktioner. Den ena är att slussa de som behöver ett samlat stöd från samhället till rätt insats, den andra funktionen är att vara rådgivande och konsulterande åt handläggare i respektive kommun. De som får hjälp via EVI har antingen själva sökt sig till EVI-teamen, eller också remitterats av handläggare på kommunerna som uttömt sina tillgängliga resurser och ser behovet av insatser från samverkande myndigheter för att stödja individens väg mot arbete/utbildning och egen försörjning.

> Linda och Carolinas presentation (pdf) 

… och ännu fler frukostmöten

Den 10 april berättade  Birgitta Strid och Tim Helgé från organisationen Överförmyndare i samverkan om funktionerna god man och förvaltare. Det skedde på vårens sista frukostmöte om psykisk ohälsa inför ett 30-tal deltagare från Ludvika och Smedjebackens kommuner.
Läs mer

Den 15 maj var det frukostmöte med Finsam Ludvika-Smedjebacken i Församlingsgården i Ludvika. Temat var Unga med aktivitetsersättning. 2016 finansierade samordningsförbundet en förstudie om målgruppen Unga med aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsenheten i Ludvika kommun driver sedan slutet av 2017 en insats med förstudiens resultat som grund. På frukostmötet fick vi veta mer om insatsen.


Föreläsningar på gång

Den 20 september medverkar Kerstin och Daniel Nyberg och berättar om hur det är att leva med Aspergers syndrom. Föreläsningsserien avslutas den 21 november md Peter Hagland, speclalist inom psykiatrin, vars föreläsning är betitlad “Bipolär sjukdom 2018 – diagnos, behanding och mål”. I kalendariet härintill kan du läsa mer om föreläsningarna.
> Inbjudan till föreläsningsserie 2018


Gruppverksamhet för barn i utsatta miljöer

Finsam Västerbergslagen har beviljat medel till Ludvika kommun att starta gruppverksamhet för barn i särskilt utsatta miljöer, vilket innebär ökad risk för att de ska utveckla psykisk ohälsa. Det handlar om gruppverksamhet för barn i missbruksmiljöer (BIM), bar till föräldrar med psykisk diagnos (BIP) och barn till separerade föräldrar/vårdnadstvist (Skilda världar).

Idén med verksamheten är att tidigt kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos barnen. Ju tidigare de får hjälp, desto bättre resultat, är tanken.

Gruppverksamheterna är en samverkansinsats mellan Ludvika kommun (elevhälsan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, öppenvården och folkhälsosamordnaren) och Landstinget Dalarna (primärvården, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin),

Läs mer > Ansökan


Supported Employment till Ludvika

Nu introduceras metoden Supported Employment i Ludvika. Finsam Västerbergslagen har beviljat 1,3 miljoner kr till ett tvåårigt projekt. Målgruppen är ungdomar i åldern 19–29 år som har aktivitetsersättning och som inte får den hjälp de behöver.

Läs mer om insatsen