Full aktivitet i Finsam Västerbergslagen

Pandemin har lamslagit stora delar av samhället. Men behovet av insatser mot psykisk ohälsa minskar knappast, snarare tvärtom. Så i Finsam Västerbergslagen råder full aktivitet. Förbundet har beviljat medel till en rad nya insatser.

En förstudie som ska titta på förutsättningarna för ett fontänhus i Västerbergslagen skall genomföras under 2021. En annan studie ska utvärdera  Rehabteamet och En Väg In i Ludvika och Smedjebacken.

Tjugo ART-instruktörer ska utbildas. ART är en metod för att jobba med ungdomar med aggressionsproblematik.

Projektet Från kvinna till kvinna tar just nu fram en bok med där utrikesfödda kvinnor som lyckats etablera sig på arbetsmarknaden intervjuas. Boken vänder sig till utrikesfödda kvinnor som etablerat sig på arbetsmarknaden i Dalarna och är tänkt att ge dem inspirerande exempel. Projektet uppmärksammas nationellt med en artikel på finsam.se.

Vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar behöver ofta hjälp från olika instanser. Därför startas ett projekt med en medicinsk samordnare i primärvården. Uppgiften blir att vara spindeln i nätet för patienter från den här gruppen när det gäller kontakten med vården.

Läs mer om pågående insatser

> Förstudie Fontänhus Västerbergslagen
> Från kvinna till kvinna
> ART-instruktörer ska utbildas
> Samordnare av vård för vuxna med allvarlig funktionsnedsättning
> EVI och Rehabteamet utvärderas
> Gemensam missbruks- och beroendemottagning
> Starka föräldrar – stöd till vårdnadshavare i Smedjebacken


Nätverket för psykisk hälsa – höstens föreläsningar

Emil Broberg vid dator med filmkamera i förgrunden.

Inspelning av föreläsningarna är i full gång. Emil Broberg filmar och redigerar.

Temat för årets föreläsningar i regi av Nätverket för psykisk hälsa är “Att gå sönder, men bli hel igen”. Under våren genomfördes fyra webbföreläsningar.

Höstens föreläsningar

Nu är höstens program klart:

15 september: Vägen ur ett alkoholberoende – Annelie Särnblad Pederson
5 oktober: Frisk Sjuk med OCD – Beatrice Olsson
11 november: Från hemmasittare till föreläsare – Lisa Schutt och Heidi Lundgren
6 december: Om bipolär sjukdom/depression – Gustav Färlin

Föreläsningarna kan ses på webben mellan kl 8.00 och 22.00 på respektive föreläsningsdag. Du klickar på evenemanget i Kalendariet här till höger, och får sedan en länk till filmen.

Pandemin

Den pågående pandemin påverkar oss på många plan. Det är viktigare än någonsin att sprida kunskap om och uppmärksamma psykisk ohälsa. Nätverket för psykisk hälsa vill bidra till att sprida kunskap genom att nå ut med föreläsningar inom viktiga områden kring psykisk ohälsa.

> Läs mer om Nätverket för psykisk hälsa


“Digitala soppluncher” 

2020 planerade Lokala samverkansgruppen (LSG) i Västerbergslagen att arrangera ett antal soppluncher med föredrag. Där skulle de olika verksamheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner ges möjlighet att presentera sina grunduppdrag för varandra. Kunskap om varandras verksamheter är en förutsättning för att samverkan ska fungera bra.

Under 2021 fortsätter soppluncherna, men nu sänds verksamheternas presentationer digitalt, pga pandemin. Soppan (eller vad som önskas) får var och en ordna själv, framför datorn. Nästa digitala sopplunch-föredrag hålls den 14 oktober av Arbetsmarknad och Integration, Smedjebackens kommun.

Klicka på rubriken i kalendariet, dagen för sändning, för att få en länk till webbsändningen.

Håll utkik i kalendariet där höstens övriga sopplunchföredrag kommer att annonseras!

> Inbjudan till sopplunch 14 oktober


Tre avslutade insatser

Insatserna Samverkanskoordinator, Unga med aktivitetsersättning och Kvinnors integration i det svenska samhället har avslutats. Projektet Samverkanskoordinator syftade till att utveckla nya arbetssätt för att få nyanlända arbetslösa i arbete, samt koordinera befintliga insatser med det lokala näringslivet och andra aktörer. Projektet Unga med aktivitetsersättning introducerade metoden Supported Employment och den har visat sig vara framgångsrik. Målet var att insatsen skulle nå 30 personer under två år, men dit nådde man inte riktigt fram. En viktig orsak var att insatsen, som skulle ha bedrivits på 100 procent, minskades till 25 procent under resans gång. I insatsen Kvinnors integration… har 17 utlandsfödda kvinnor deltagit. De uppskattade att de fick deltaga, och fick genom projektet framtidsplaner och en vilja att studera, praktisera eller arbeta. Flera av kvinnorna gjorde också väsentliga stegförflyttningar på vägen mot egen försörjning.

Läs mer om insatserna

> Samverkanskoordinator i Ludvika kommun
Unga med aktivitetsersättning
> Kvinnors integration i det svenska samhället