Utlandsfödda kvinnors integration

Västerbergslagens samordningsförbund har beviljat medel till ett projekt som syftar till att underlätta integrationen av utlandsfödda mammor som blivit kvar i hemmet utan sysselsättning och där familjen länge haft försörjningsstöd.

> Läs mer om projektet


Öppenvårdspsykiatrin sist ut

På årets sista frukostmöte, den 26 november, var det dags för Öppenvårdspsykiatrin i Västerbergslagen att presentera sig. På mötena har representanter för parterna, dvs lokala myndigheter i samverkan, fått chansen att presentera sig för varandra. ”För att samverkan ska fungera behöver vi känna till varandra…”, heter det i inbjudan. Först ut var Arbetsmarknadsenheten, AME, i Ludvika. Sedan var det IFO Ludvikas tur, sedan LSS/Socialpsykiatrin, sedan Primärvården/Habiliteringen och sist ut var alltså Öppenvårdspsykiatrin.

> Läs mer om frukostmötet 26 november


Ludvika järnvägsstation.

Rehabkonsulentteamet
byter lokal

Rehabkonsulentteamet flyttar från Björkhaga, där det huserat i mer än tolv år, till övervåningen på Ludvika Resecentrum. Från onsdagen den 20 november finns teamet i de nya lokalerna på Bergslagsgatan 10. Telefonnumret till rehabkonsulentteamet är 0240-56 59 05.


Utbildning
i lösningsfokuserat arbetssätt

Vid fem tillfällen under hösten 2019 genomgår 25 medarbetare hos förbundets parter en utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt. Det är den tredje utbildningen som Västerbergslagens samordningsförbund finansierar.


SIP-utbildning i oktober

Lokala Samverkansgruppen i Västerbergslagen har genomfört tre utbildningar om SIP, Samordnad Individuell Plan, i Ludvika. Två av dem ägde rum under våren, då mer än 130 medarbetare i Ludvika och Smedjebackens kommuner, från hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. genomgick utbildningen. På grund av det stora intresset arrangerades ytterligare ett utbildningstillfälle, fredagen den 18 oktober.
SIP är verktyg för samverkan mellan flera aktörer och deltagarna fick bl.a lära sig om när en SIP kan behövas och vad den ska innehålla, hur arbetsprocessen ser ut, hur SIP:en ska dokumenteras och följas upp.
> Läs mer om utbildningarna


Nätverket om psykisk ohälsa

Nätverkets Torild Ibsen och Ursula Furtig.

Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar föreläsningar och frukostmöten i Ludvika och Smedjebacken under 2019. Nätverket om psykisk ohälsa består av Anhörigstöd och Folkhälsa i Ludvika/smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund som finansierar hela föreläsningsserien.

Den 3 december berättade Henrik Mattsson om hur det är att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa. Hans föreläsning Älskade jävla unge! lockade cirka 300 intresserade till Aveny i Ludvika. Referatet hittar du här. 26 november berättade Åsa Höij om hur det är att leva med schizofreni. Läs mer. Den 19 november medverkade representanter för Kvinnojouren i Ludvika/Smedjebacken samt Värmlands mansjour på nätverkets frukostmöte. Ett referat hittar du här. Och den 1 oktober föreläste Pär Ejdsäter om hur det är att vara anhörig till en person med bipolär sjukdom. Det kan du läsa mer om här.

> Läs mer om nätverket och kommande föreläsningar/frukostmöten


Resurskatalog från EVI

Koordinatorerna i EVI, dvs samverkansslussen En Väg In, har tagit fram en resurskatalog. Där redovisas överskådligt de resurser som finns i Ludvika och Smedjebacken för att stödja människor som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

> Ladda ner katalogen här (pdf)