Utlandsfödda kvinnors integration

Västerbergslagens samordningsförbund har beviljat medel till ett projekt som syftar till att underlätta integrationen av utlandsfödda mammor som blivit kvar i hemmet utan sysselsättning och där familjen länge haft försörjningsstöd.

> Läs mer om projektet


Habiliteringen presenterade sig

På frukostmötet den 3 september var det dags för Habiliteringen och Primärvården i Ludvika att presentera sig. På mötena får representanter för parterna, dvs lokala myndigheter i samverkan, chansen att presentera sig för varandra. ”För att samverkan ska fungera behöver vi känna till varandra…”, heter det i inbjudan. Först ut var Arbetsmarknadsenheten, AME, i Ludvika. Sedan var det IFO Ludvikas tur, sedan LSS/Socialpsykiatrin och nu var det alltså dags för Primärvården och Habiliteringen. Nästa frukostmöte är den 26 november, då Psykiatrin presenterar sitt uppdrag.

> Läs mer om frukostmötet 3 september


Nytt telefonnummer till Rehabkonsulentteamet

Rehabkonsulentteamet på Björkhaga har fått nytt telefonnummer. 0240-56 59 05 är det som gäller i fortsättningen.


Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt

Vid fem tillfällen under hösten 2019 genomgår 25 medarbetare hos förbundets parter en utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt. Det är den tredje utbildningen som Västerbergslagens samordningsförbund finansierar.


SIP-utbildning i oktober

Lokala Samverkansgruppen i Västerbergslagen har genomfört tre utbildningar om SIP, Samordnad Individuell Plan, i Ludvika. Två av dem ägde rum under våren, då mer än 130 medarbetare i Ludvika och Smedjebackens kommuner, från hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. genomgick utbildningen. På grund av det stora intresset arrangerades ytterligare ett utbildningstillfälle, fredagen den 18 oktober.
SIP är verktyg för samverkan mellan flera aktörer och deltagarna fick bl.a lära sig om när en SIP kan behövas och vad den ska innehålla, hur arbetsprocessen ser ut, hur SIP:en ska dokumenteras och följas upp.
> Läs mer om utbildningarna


Nätverket om psykisk ohälsa

Nätverkets Torild Ibsen och Ursula Furtig.

Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar föreläsningar och frukostmöten i Ludvika och Smedjebacken under 2019. Nätverket om psykisk ohälsa består av Anhörigstöd och Folkhälsa i Ludvika/smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund som finansierar hela föreläsningsserien.

Den 24 september medverkade Marie Hillner från IOGT/NTO på nätverkets frukostmöte. Ämnet för hennes föreläsning var medberoende. Ett referat hittar du här. Och den 1 oktober föreläste Pär Ejdsäter om hur det är att vara anhörig till en person med bipolär sjukdom. Det kan du läsa mer om här.

> Läs mer om nätverket och kommande föreläsningar/frukostmöten


Resurskatalog från EVI

Koordinatorerna i EVI, dvs samverkansslussen En Väg In, har tagit fram en resurskatalog. Där redovisas överskådligt de resurser som finns i Ludvika och Smedjebacken för att stödja människor som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

> Ladda ner katalogen här (pdf)