Full aktivitet i Finsam Västerbergslagen

Pandemin har lamslagit stora delar av samhället. Men behovet av insatser mot psykisk ohälsa minskar knappast, snarare tvärtom. Så i Finsam Västerbergslagen råder full aktivitet. Förbundet har beviljat medel till en rad nya insatser.

En förstudie som ska titta på förutsättningarna för ett fontänhus i Västerbergslagen skall genomföras under 2021. En annan studie ska utvärdera  Rehabteamet och En Väg In i Ludvika och Smedjebacken.

Tjugo ART-instruktörer ska utbildas. ART är en metod för att jobba med ungdomar med aggressionsproblematik.

En trycksak – Från kvinna till kvinna – som vänder sig till utrikesfödda kvinnor som etablerat sig på arbetsmarknaden i Dalarna ska tas fram. I trycksaken ska en rad kvinnor som lyckats få jobb intervjuas, som inspirerande exempel.

Vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar behöver ofta hjälp från olika instanser. Därför startas ett projekt med en medicinsk samordnare i primärvården. Uppgiften blir att vara spindeln i nätet för patienter från den här gruppen när det gäller kontakten med vården.

Läs mer om pågående insatser

> Förstudie Fontänhus Västerbergslagen
> Från kvinna till kvinna
> ART-instruktörer ska utbildas
> Samordnare av vård för vuxna med allvarlig funktionsnedsättning
> EVI och Rehabteamet utvärderas
> Gemensam missbruks- och beroendemottagning
> Starka föräldrar – stöd till vårdnadshavare i Smedjebacken

Efterlysning! Intervjupersoner sökes!

I projektet ”Från kvinna till kvinna” söker Ludvika kommun dig som är kvinna, född och uppvuxen i ett annat land och som nu bor och jobbar i Dalarna. > Läs mer


Nätverket för psykisk hälsa – dags för webbföreläsning

Emil Broberg vid dator med filmkamera i förgrunden.

Inspelning av föreläsningarna är i full gång. Emil Broberg filmar och redigerar.

Nu har vårens 4 webbföreläsningar i regi av Nätverket för psykisk hälsa genomförts. Temat för årets föreläsningar är “Att gå sönder, men bli hel igen”.
Till hösten kommer vi fortsätta sända föreläsningarna digitalt och full planering pågår för höstens program, som bla kommer att handla om leva med OCD och om att ta sig ur ett beroende. Håll utkik i kalendariet för höstens program!

Föreläsningarna kommer att kunna ses på webben mellan kl 8.00 och 22.00 på respektive föreläsningsdag. Du klickar på evenemanget i Kalendariet här till höger, och får sedan en länk till filmen.

Pandemin

Den pågående pandemin påverkar oss på många plan. Det är viktigare än någonsin att sprida kunskap om och uppmärksamma psykisk ohälsa. Nätverket för psykisk hälsa vill bidra till att sprida kunskap genom att nå ut med föreläsningar inom viktiga områden kring psykisk ohälsa.

> Läs mer om Nätverket för psykisk hälsa


“Digitala soppluncher” i vår

Förra året planerade Lokala samverkansgruppen (LSG) i Västerbergslagen att arrangera ett antal soppluncher med föredrag. Där skulle de olika verksamheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner ges möjlighet att presentera sina grunduppdrag för varandra. Kunskap om varandras verksamheter är en förutsättning för att samverkan ska fungera bra.

Under 2021 sänds verksamheternas presentationer digitalt, pga pandemin. Soppan (eller vad som önskas) får var och en ordna själv, framför datorn. Nästa digitala sopplunch-föredrag hålls av Habiliteringen den 8 juni, se inbjudan här!

Klicka på en rubriken, dagen för sändning, för att få en länk till webbsändningen.

Det här är vårens sista digitala sopplunch! Håll utkik i kalendariet efter sommaren då höstens sopplunchföredrag kommer att annonseras!


Tre avslutade insatser

Insatserna Samverkanskoordinator, Unga med aktivitetsersättning och Kvinnors integration i det svenska samhället har avslutats. Projektet Samverkanskoordinator syftade till att utveckla nya arbetssätt för att få nyanlända arbetslösa i arbete, samt koordinera befintliga insatser med det lokala näringslivet och andra aktörer. Projektet Unga med aktivitetsersättning introducerade metoden Supported Employment och den har visat sig vara framgångsrik. Målet var att insatsen skulle nå 30 personer under två år, men dit nådde man inte riktigt fram. En viktig orsak var att insatsen, som skulle ha bedrivits på 100 procent, minskades till 25 procent under resans gång. I insatsen Kvinnors integration… har 17 utlandsfödda kvinnor deltagit. De uppskattade att de fick deltaga, och fick genom projektet framtidsplaner och en vilja att studera, praktisera eller arbeta. Flera av kvinnorna gjorde också väsentliga stegförflyttningar på vägen mot egen försörjning.

Läs mer om insatserna

> Samverkanskoordinator i Ludvika kommun
Unga med aktivitetsersättning
> Kvinnors integration i det svenska samhället