Frukostdags med nätverket om psykisk ohälsa. Frukost 28 april inställd!

Nätverkets Torild Ibsen och Ursula Furtig.

Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar fyra frukostmöten i Ludvika och Smedjebacken under 2020. Nätverket om psykisk ohälsa består av Anhörigstöd och Folkhälsa i Ludvika/Smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund som finansierar hela föreläsningsserien.

Först ut på frukostmöte den 11 februari var Clara Henriksson från föreningen Frisk och fri. Hon berättade om ätstörningar. > Läs mer frukostmötet med Clara Henriksson

Det planerade frukostmötet den 28 april, där Fontänhuset skulle besöka oss och berätta om sin verksamhet är tyvärr inställt, med hänsyn till det aktuella Corona-läget. Vi hoppas återkomma med ett nytt datum till hösten!

Inställda föreläsningar

Den planerade föreläsningen den 18 mars med Erika Bergkvist, Rakt in i väggen, ställdes in med hänsyn till myndigheternas uppmaning till försiktighet gällande evenemang, då det råder “mycket hög risk för samhällsspridning av Corona i Sverige”. Likaså ställs föreläsningen 6 maj med Niklas Nieminen ADHD och kreativitet in av samma anledning. Vi hoppas återkomma med nya datum till hösten!

Totalt var fyra kvällsföreläsningar planerade under 2020 i regi av Nätverket för psykisk ohälsa. Övriga teman är Social fobi och Tvångssyndrom. Men vi hoppas som sagt att samtliga 4 föreläsningar kommer att kunna genomföras under hösten istället.

Under rubriken “Hänt i Finsam Västerbergslagen” i menyn till höger på sidan hittar du referat av nätverkets tidigare frukostmöten och föreläsningar. Och i Kalendariet därunder hittar du kommande frukostmöten och föreläsningar under 2020.
> Inbjudan föreläsningsserien Må bra hela livet (pdf)
> Läs mer om nätverket om psykisk ohälsa


Inställda soppluncher

LSGs och Finsams planerade soppluncher den 7 april och den 12 maj är inställda på grund av smittorisken. Nya datum kommer i höst.

Soppluncherna är en fortsättning på förra årets frukostmöten, där verksamheterna hos parterna fick möjlighet att presentera sig för varandra, blev lyckade. Men behoven av kunskap och erfarenhetsutbyten kvarstår. Därför arrangerar i år LSG och Finsam en rad soppluncher med föredrag. Först ut, den 3 mars, var Individ- och familjeomsorgen i Ludvika och Smedjebacken. 

> Läs mer om sopplunchen 3 mars


Utlandsfödda kvinnors integration

Västerbergslagens samordningsförbund har beviljat medel till en insats som syftar till att underlätta integrationen av utlandsfödda mammor som blivit kvar i hemmet utan sysselsättning och där familjen länge haft försörjningsstöd. Insatsen pågår ett år och påbörjades i november 2019.

> Läs mer om projektet


Ludvika järnvägsstation.

Rehabkonsulentteamet
har bytt lokal

Rehabkonsulentteamet har flyttat från Björkhaga, där det huserat i mer än tolv år, till övervåningen på Ludvika Resecentrum. Sedan i november 2019 finns teamet i de nya lokalerna på Bergslagsgatan 10. Telefonnumret till rehabkonsulentteamet är 0240-56 59 05.


Utbildning
i lösningsfokuserat arbetssätt

Under hösten 2019 genomgick 25 medarbetare hos förbundets parter en utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt, vid fem tillfällen. Det var den tredje utbildningen som Västerbergslagens samordningsförbund finansierade.


SIP-utbildning 

Lokala Samverkansgruppen i Västerbergslagen har under 2019 genomfört tre utbildningar om SIP, Samordnad Individuell Plan, i Ludvika. Två av dem ägde rum under våren, då mer än 130 medarbetare i Ludvika och Smedjebackens kommuner, från hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. genomgick utbildningen. På grund av det stora intresset arrangerades ytterligare ett utbildningstillfälle, fredagen den 18 oktober.
SIP är verktyg för samverkan mellan flera aktörer och deltagarna fick bl.a lära sig om när en SIP kan behövas och vad den ska innehålla, hur arbetsprocessen ser ut, hur SIP:en ska dokumenteras och följas upp.
> Läs mer om utbildningarna


Resurskatalog från EVI

Koordinatorerna i EVI, dvs samverkansslussen En Väg In, har tagit fram en resurskatalog. Där redovisas överskådligt de resurser som finns i Ludvika och Smedjebacken för att stödja människor som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

> Ladda ner katalogen här (pdf)