Mr Tourette lockade många

Omkring 170 personer kom till Folkets hus i Ludvika för att lyssna på Pelle Sandstrak, alias Mr Tourette. Han berättade om minnen från ett liv kantat av tvång och ritualer.

Framträdandet avslutade årets föreläsningsserie “Psykisk ohälsa – att jonglera vardagen”. Arrangör var Nätverket om psykisk ohälsa, dvs Västerbergslagens samordningsförbund Finsam, Studieförbundet Vuxenskolan och kommunens anhörigkonsulenter och folkhälsosamordnare i Ludvika och Smedjebacken.

> Läs mer


Hela arbetskraften behövs

Fredagen den 13 oktober bjöd Finsam, Arbetsförmedlingen och utvecklingsbolaget Samarkand2015 på ett arrangemang för arbetsgivare i Västerbergslagen på temat “Hela arbetskraften behövs”.

Det bjöds på föreläsningar och teater med efterföljande diskussion under den givande förmiddagen på Gammelgården i Ludvika.

> Läs mer


Gruppverksamhet för barn i utsatta miljöer

Finsam Västerbergslagen har beviljat medel till Ludvika kommun att starta gruppverksamhet för barn i särskilt utsatta miljöer, vilket innebär ökad risk för att de ska utveckla psykisk ohälsa. Det handlar om gruppverksamhet för barn i missbruksmiljöer (BIM), bar till föräldrar med psykisk diagnos (BIP) och barn till separerade föräldrar/vårdnadstvist (Skilda världar).

Idén med verksamheten är att tidigt kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos barnen. Ju tidigare de får hjälp, desto bättre resultat, är tanken.

Gruppverksamheterna är en samverkansinsats mellan Ludvika kommun (elevhälsan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, öppenvården och folkhälsosamordnaren) och Landstinget Dalarna (primärvården, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin),

Läs mer > Ansökan


Supported Employment till Ludvika

Nu introduceras metoden Supported Employment i Ludvika. Finsam Västerbergslagen har beviljat 1,3 miljoner kr till ett tvåårigt projekt. Målgruppen är ungdomar i åldern 19–29 år som har aktivitetsersättning och som inte får den hjälp de behöver.

Sök jobbet; https://www.finsamdalarna.se/wp-content/uploads/Jobbannons-Projektledade-unga-med-aktivitetsersättning.docx
Läs mer om insatsen


Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt

Under hösten ska EVI-teamen i Västerbergslagen och deras konsultativa resurser, Finsams rehabkonsulentteam samt projektledaren för Supported Employment-insatsen (se ovan) få utbilnding i lösningsfokuserat arbetssätt. Finsam Västerbergslagen finansierar utbildningsinsatsen.

Sammanlagt ska runt 25 personer utbildas under fem dagar i höst. Genom utbildningen introduceras ett dynamiskt arbetssätt som innebär nytänkande inom områdena rehabilitering och organisationsutveckling.

Läs mer > Ansökan