Föreläste om bipolär sjukdom

Den 21 november avslutades Nätverket om psykisk ohälsas föreläsningsserie 2018. Peter Hagland, specialist inom psykiatrin, berättade om diagnosen bipolär sjukdom för ett 70-tal åhörare i Ludvika Folkets hus.

> Läs mer om föreläsningen


Ska koordinera samverkan i Ludvika

Ludvika kommun tillsätter en ny tjänst som samverkanskoordinator. Det handlar om ett tvåårigt projekt med syfte att samordna samhällets insatser för att få nyanlända i arbete och om att matcha det näringslivets växande behov av utbildad arbetskraft med den kompetens som finns bland de nyanlända.

> Läs mer om samverkanskoordinatorn


Snabbspår inom vården

Samordningsförbundet har beviljat medel till att utveckla och driva projektet “Snabbspår inom vården i Ludvika” vidare. Projektet syftar till att underlätta för nyanlända att genomgå VBUs vård- och omsorgsutbildning. Många nyanlända vill jobba inom vård och de kan bli en viktig tillgång i kompetensförsörjningen, men utbildningen ställer stora krav på språkförståelse.

> Läs mer om projektet Snabbspår inom vården


Nätverkets Torild Ibsen och Ursula Furtig.

Nätverket om psykisk ohälsa

Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar föreläsningar och frukostmöten i Ludvika och Smedjebacken under 2019. Nätverket om psykisk ohälsa består av Anhörigstöd och Folkhälsa i Ludvika/smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund som finansierar hela föreläsningsserien.

> Läs mer om nätverket och kommande föreläsningar/frukostmöten


Resurskatalog från EVI

Koordinatorerna i EVI, dvs samverkansslussen En Väg In, har tagit fram en resurskatalog. Där redovisas överskådligt de resurser som finns i Ludvika och Smedjebacken för att stödja människor som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

> Ladda ner katalogen här (pdf)