Resurskatalog från EVI

Koordinatorerna i EVI, dvs samverkansslussen En Väg In, har tagit fram en resurskatalog. Där redovisas överskådligt de resurser som finns i Ludvika och Smedjebacken för att stödja människor som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

I katalogen redovisas de resurser som finns inom de båda kommunerna, landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessutom redovisas  andra resurser inom områdena arbetsträning och social integrering: studieförbund, folkhögskolor, intresseföreningar m.m.

> Ladda ner katalogen här (pdf)

EVI-koordinatorerna Linda Andersson och Carolina Andersson.

EVI tema på frukostmöte

På Finsam Västyerbergslagens frukostmöte den 5 juni informerade Linda Andersson och Carolina Andersson om arbetet med samverkansslussen En Väg In. Linda jobbar som koordinator i EVI Ludvika och Carolina är koordinator för EVI i Smedjebacken.

EVI har två huvudsakliga funktioner. Den ena är att slussa de som behöver ett samlat stöd från samhället till rätt insats, den andra funktionen är att vara rådgivande och konsulterande åt handläggare i respektive kommun. De som får hjälp via EVI har antingen själva sökt sig till EVI-teamen, eller också remitterats av handläggare på kommunerna som uttömt sina tillgängliga resurser och ser behovet av insatser från samverkande myndigheter för att stödja individens väg mot arbete/utbildning och egen försörjning.

> Linda och Carolinas presentation (pdf) 

… och ännu fler frukostmöten

Den 10 april berättade  Birgitta Strid och Tim Helgé från organisationen Överförmyndare i samverkan om funktionerna god man och förvaltare. Det skedde på vårens sista frukostmöte om psykisk ohälsa inför ett 30-tal deltagare från Ludvika och Smedjebackens kommuner.
Läs mer

Den 15 maj var det frukostmöte med Finsam Ludvika-Smedjebacken i Församlingsgården i Ludvika. Temat var Unga med aktivitetsersättning. 2016 finansierade samordningsförbundet en förstudie om målgruppen Unga med aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsenheten i Ludvika kommun driver sedan slutet av 2017 en insats med förstudiens resultat som grund. På frukostmötet fick vi veta mer om insatsen.


Föreläsningar

Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar en rad föreläsningar i Ludvika och Smedjebacken. Den 20 september medverkade Kerstin och Daniel Nyberg och berättade om hur det är att leva med Aspergers syndrom. Ett referat av den föreläsningen hittar du här.

Föreläsningsserien avslutas den 21 november med Peter Hagland, speclalist inom psykiatrin, vars föreläsning är betitlad “Bipolär sjukdom 2018 – diagnos, behanding och mål”. Klicka på posten i kalendariet härintill för att läsa mer.
> Inbjudan till föreläsningsserie 2018


Gruppverksamhet för barn i utsatta miljöer

Finsam Västerbergslagen har beviljat medel till Ludvika kommun att starta gruppverksamhet för barn i särskilt utsatta miljöer, vilket innebär ökad risk för att de ska utveckla psykisk ohälsa. Det handlar om gruppverksamhet för barn i missbruksmiljöer (BIM), bar till föräldrar med psykisk diagnos (BIP) och barn till separerade föräldrar/vårdnadstvist (Skilda världar).

Idén med verksamheten är att tidigt kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos barnen. Ju tidigare de får hjälp, desto bättre resultat, är tanken.

Gruppverksamheterna är en samverkansinsats mellan Ludvika kommun (elevhälsan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, öppenvården och folkhälsosamordnaren) och Landstinget Dalarna (primärvården, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin),

Läs mer > Ansökan


Supported Employment till Ludvika

Nu introduceras metoden Supported Employment i Ludvika. Finsam Västerbergslagen har beviljat 1,3 miljoner kr till ett tvåårigt projekt. Målgruppen är ungdomar i åldern 19–29 år som har aktivitetsersättning och som inte får den hjälp de behöver.

Läs mer om insatsen