Välkommen till Västerbergslagens Samordningsförbund!

På de här sidorna försöker vi berätta vad som är på gång inom förbundet och vilka insatser vi samverkar med våra parter kring just nu. Vi brukar kalla det vårt skyltfönster.

Här kan du också hitta information om insatser som avslutats, läsa våra styrdokument och hitta kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter, förbundschef och dataskyddsombud.

Är du dessutom nyfiken på föreläsningar och frukostmöten som vi är med och arrangerar genom Nätverket för psykisk hälsa skall du ta dig en titt i kalendariet till höger, där du också anmäler dig till resp evenemang när vi lagt upp dem och de är öppna för anmälan (ca 2 veckor innan aktuellt evenemang)


Fokus på psykisk hälsa i Dalarna

Den 10–16 oktober arrangerade Region Dalarna en temavecka om psykisk hälsa. En rad föreläsningar och aktiviteter hölls runtom i länet. Nätverket för psykisk hälsa i Västerbergslagen var med på ett hörn: tisdagen den 13 oktober föreläste Alice Lindvall utifrån egna erfarenheter om prestationskrav och psykisk ohälsa, en föreläsning som igick nätverkets föreläsningsserie Att drabbas av livet. Föreläsningen var också en av programpunkterna i Region Dalarnas temavecka.


Sopplunch om SMO

På sopplunchen den 9 november presenterade SMO – Samordnat medicinskt omhändertagande – sin verksamhet.

> Läs mer om sopplunchen


Aktuellt i samordningsförbundet hösten 2022

I Finsam Västerbergslagen (Ludvika/Smedjebacken) har det varit full aktivitet under hösten. Förbundet har finansierat en rad insatser.

Cheferna i LSG Västerbergslagen har genomgått en utbildning i jämställdhetsarbete. Under tre halvdagar har den egna verksamheten skärskådats utifrån olika aspekter av kön och makt i relation till ledning. med målet att få igång förändringsprocesser. Utbildare har varitJesper Sundberg.

Under hösten har också ett 25-tal chefer och medarbetare hos samordningsförbundets parter gått en grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt. Utbildare har varit Cecilia Anelod. Utbildningen vände sig till dem som som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet. Det lösningsfokuserade förhållningssättet bygger på inkludering och samarbete i mötet mellan människor. En sådan gemensam plattform gynnar samverkan.

Vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar behöver ofta hjälp från olika instanser. Därför startades ett projekt med en medicinsk samordnare i primärvården den 1 januari 2022. Uppgiften blir att vara spindeln i nätet för patienter från den här gruppen när det gäller kontakten med vården.Projektet avslutas 20221231, då det implementeras och övergår i ordinarie verksamhet.

Läs mer om våra aktuella insatser

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om aktuella insatser under hösten:

> LSG Västerbergslagen utbildas i jämställdhetsarbete (pdf)
> Höga sjuktal i Ludvika kommun
> Samordnare av vård för vuxna med allvarlig funktionsnedsättning
> Rehabteamet
> Stöd till sociala företag
> SE/IPS utbildning i samverkan


Nätverket för psykisk hälsa 

Nätverket för psykisk hälsa: Josefina Langbråten, Lena Eriksson, Ursula Furtig, Lovisa Bergqvist och Lena Rosén.

Det är viktigare än någonsin att sprida kunskap om och uppmärksamma psykisk ohälsa. Nätverket för psykisk hälsa vill bidra till att sprida kunskap genom att nå ut med föreläsningar inom viktiga områden kring psykisk ohälsa.

Temat för 2022 års föreläsningar har varit ”Att drabbas av livet”. I höst har fyra digitala föreläsningar genomförts: Våld i nära relationer, Prestation och psykisk ohälsa, Att lämna en sluten rörelse och HBTQ och psykisk ohälsa.

Under våren 2022 genomförde vi fyra webbföreläsningar: Om äldres psykiska hälsa (se notis nedan), om PTSD/migration, om Nätmobbing och om Spelberoende. Sammanlagt tog ca 400 personer del av föreläsningarna. De flesta som tittar jobbar inom någon av våra dalakommuner, främst Ludvika och Smedjebacken.

Även förra året genomfördes åtta webbföreläsningar. De sågs av ca 1 300 personer. 2021 års föreläsningar handlade om Suicid, Våld i nära relationer, NPF, Incest/sexuella övergrepp, Alkoholberoende, OCD, att vara ung anhörig till Alzheimersjuk förälder och om Bipolär sjukdom/GAD.

> Läs mer om Nätverket för psykisk hälsa

Mer info om äldre psykiska hälsa

Äldre personer är en riskgrupp för att få psykisk ohälsa, bland annat på grund av ensamhet. Mer än var tredje person som tar sitt liv i Sverige är 65 år eller äldre. Vill du veta mer om det här ämnet klicka på länkarna nedan!

> NKA (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga: Guide om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa
> Projektet Inte Ensam  ett samarbete mellan PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna