Snabbspår inom vården

Samordningsförbundet har beviljat medel till att utveckla och driva projektet “Snabbspår inom vården i Ludvika” vidare.

Projektet syftar till att underlätta för nyanlända att genomgå VBUs vård- och omsorgsutbildning. Många nyanlända vill jobba inom vård och de kan bli en viktig tillgång i kompetensförsörjningen. Men utbildningen ställer stora krav på språkförståelse och kunskap om hur den svenska vården fungerar.

> Läs mer om projektet Snabbspår inom vården


Resurskatalog från EVI

Koordinatorerna i EVI, dvs samverkansslussen En Väg In, har tagit fram en resurskatalog. Där redovisas överskådligt de resurser som finns i Ludvika och Smedjebacken för att stödja människor som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

> Ladda ner katalogen här (pdf)

EVI-koordinatorerna Linda Andersson och Carolina Andersson.


Frukostmöten

EVI tema på Finsams frukostmöte

På Finsam Västerbergslagens frukostmöte den 5 juni informerade Linda Andersson och Carolina Andersson om arbetet med samverkansslussen En Väg In. Linda jobbar som koordinator i EVI Ludvika och Carolina är koordinator för EVI i Smedjebacken.

EVI har två huvudsakliga funktioner. Den ena är att slussa de som behöver ett samlat stöd från samhället till rätt insats, den andra funktionen är att vara rådgivande och konsulterande åt handläggare i respektive kommun. De som får hjälp via EVI har antingen själva sökt sig till EVI-teamen, eller också remitterats av handläggare på kommunerna som uttömt sina tillgängliga resurser och ser behovet av insatser från samverkande myndigheter för att stödja individens väg mot arbete/utbildning och egen försörjning.

> Linda och Carolinas presentation (pdf) 

NPF tema på nätverkets frukostmöte

Den 13 november berättade  Britt-Marie Lundgren Ståhl livet som anhörig till tre barn med NPF, neuropsykiatrisk diagnos Det skedde på årets sista frukostmöte om psykisk ohälsa inför ett 40-tal deltagare. Nätverket mot psykisk ohälsa i Ludvika och Smedjebacken arrangerade.
Läs mer


Nätverkets föreläsningar

Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar en rad föreläsningar i Ludvika och Smedjebacken. 2018 avslutades föreläsningsserien den 21 november med Peter Hagland, speclalist inom psykiatrin, vars föreläsning är hette “Bipolär sjukdom 2018 – diagnos, behanding och mål”. Klicka här för att läsa ett referat från föreläsningen.

Nätverket arrangerar även fyra föreläsningar under 2019. Den 19 februari inleder Maria Hellsetn med att berätta om hur det är att leva med NPF och den 2 april Berättar Cynthia Dizon von Schultz om sin resa från utmattning och utbrändhet till en tillvaro i balans. I höst blir ytterligare två föreläsningar: 1 oktober om bipolär sjukdom – att leva med diagnosen och att vara anhörig, och den 26 november om hur det är att leva med schizofreni.

Nätverket om psykisk ohälsa består av Anhörigstöd och Folkhälsa i Ludvika/smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund som finansierar hela föreläsningsserien.

> Inbjudan till föreläsningsserie 2019


Gruppverksamhet för barn i utsatta miljöer

Finsam Västerbergslagen har beviljat medel till Ludvika kommun att starta gruppverksamhet för barn i särskilt utsatta miljöer, vilket innebär ökad risk för att de ska utveckla psykisk ohälsa. Det handlar om gruppverksamhet för barn i missbruksmiljöer (BIM), bar till föräldrar med psykisk diagnos (BIP) och barn till separerade föräldrar/vårdnadstvist (Skilda världar).

Idén med verksamheten är att tidigt kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos barnen. Ju tidigare de får hjälp, desto bättre resultat, är tanken.

Gruppverksamheterna är en samverkansinsats mellan Ludvika kommun (elevhälsan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, öppenvården och folkhälsosamordnaren) och Landstinget Dalarna (primärvården, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin),

Läs mer > Ansökan