Frukostmöten om samverkan

Den 19 mars var det årspremiär för LSGs och samordningsförbundets frukostmöten 2019. På mötena ska representanter för parterna, dvs lokala myndigheter som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering, få chansen att presentera sig för varandra. ”För att samverkan ska fungera behöver vi känna till varandra…”, heter det i inbjudan. Först ut var Arbetsmarknadsenheten, AME, i Ludvika.

> Läs mer


Föreläste om NPS

Den 19 februari inleddes Nätverket om psykisk ohälsas föreläsningsserie 2019. Maria Hellsten, förälder till en son med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPS, föreläste i Smedjebackens Folkets hus inför ett 50-tal åhörare.

> Läs mer om föreläsningen


Nätverket om psykisk ohälsa

Nätverkets Torild Ibsen och Ursula Furtig.

Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar föreläsningar och frukostmöten i Ludvika och Smedjebacken under 2019. Nätverket om psykisk ohälsa består av Anhörigstöd och Folkhälsa i Ludvika/smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund som finansierar hela föreläsningsserien.

> Läs mer om nätverket och kommande föreläsningar/frukostmöten


Ska koordinera samverkan i Ludvika

Ludvika kommun tillsätter en ny tjänst som samverkanskoordinator. Det handlar om ett tvåårigt projekt med syfte att samordna samhällets insatser för att få nyanlända i arbete och om att matcha det näringslivets växande behov av utbildad arbetskraft med den kompetens som finns bland de nyanlända.

> Läs mer om samverkanskoordinatorn


Snabbspår inom vården

Samordningsförbundet har beviljat medel till att utveckla och driva projektet “Snabbspår inom vården i Ludvika” vidare. Projektet syftar till att underlätta för nyanlända att genomgå VBUs vård- och omsorgsutbildning. Många nyanlända vill jobba inom vård och de kan bli en viktig tillgång i kompetensförsörjningen, men utbildningen ställer stora krav på språkförståelse.

> Läs mer om projektet Snabbspår inom vården


Resurskatalog från EVI

Koordinatorerna i EVI, dvs samverkansslussen En Väg In, har tagit fram en resurskatalog. Där redovisas överskådligt de resurser som finns i Ludvika och Smedjebacken för att stödja människor som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

> Ladda ner katalogen här (pdf)