Östra teatern:Streamad teaterföreställning

Pjäsen Skuggsyskon kommer att visas via länk den 5–9 december. Du väljer själv vilken dag och tid du vill titta. Det är ingen anmälan i förväg, utan du klickar på evenemanget här i kalendariet (i listen till höger), fyller i anmälningsformuläret och får då ett mail med länken till pjäsen. Det kostar inget att titta på pjäsen. Visas i arrangemang av Nätverket för psykisk hälsa. Skuggsyskon spelas av Östra teatern.

> Affisch för utskrift


Samordningsförbundet i nya lokaler

Folkets hus i Ludvika, exteriörDen 1 oktober flyttade samordningsförbundets kansli till första våningen i Folkets hus, Carlavägen 24. Postadressen (℅ Ludvika kommun, 771 82 Ludvika) är densamma som tidigare, liksom telefonnumret 0730-21 04 06.


Nätverket om psykisk ohälsa – webbföreläsningar

Dataskärm med zoom-möte

Digitalt planeringsmöte med nätverket.

Spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har förändrat oss människor och samhället på många plan både internationellt som nationellt.

Det rådande läget och följderna av Coronapandemin skapar naturligtvis oro hos många. Restriktioner och rekommendationer för att skydda personer och minska smittspridning är nödvändiga för att rädda liv. Därför har Nätverket om psykisk hälsa beslutat att genomföra våra återstående föreläsningar för 2020 i digital form.

Vi tror att det är ännu viktigare än någonsin att uppmärksamma psykisk ohälsa och bidra till att sprida kunskap genom att nå ut med våra föreläsningar inom viktiga områden kring psykisk ohälsa.

Förhoppningen är att vi ska nå ut till våra åhörare och deltagare i lika stor utsträckning som innan men i en annan form och utan fysiska möten, då vi vill respektera och följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att stoppa smittspridningen!

Ludvika/Smedjebackens nätverk för psykisk hälsa representeras av  folkhälsa i Ludvika kommun och anhörigstöd i Smedjebacken och Ludvika kommuner tillsammans med Västerbergslagens samordningsförbund-FINSAM och Studieförbundet Vuxenskolan.

> Inbjudan till höstens webbföreläsningar i serien Må bra hela livet (pdf)
> Läs mer om nätverket om psykisk hälsa


Gemensam beroendemottagning

Samordningsförbundet har beviljat medel till ett projekt med syfte att skapa en gemensam missbruks- och beroendemottagning i Ludvika och Smedjebacken. Möjligheten att få stöd och hjälp vid missbruk och beroende av alkohol och andra droger finns redan idag. Syftet med att skapa en gemensam beroendemottagning är att underlätta möjligheten att ge missbrukaren rätt hjälp vid rätt tillfälle, att optimera personalbemanningen samt tillgodose behovet av kontinuerliga gruppverksamheter för missbrukarna och deras anhöriga.

> Läs mer


Starka föräldrar

Samordningsförbundet har beviljat medel till en föreläsningsserie som vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare i Smedjebacken. Syftet med föreläsningskvällarna är att informera om kommunens stödverksamheter för vårdnadshavare, öka antalet anmälningar till kommunens föräldraskapsutbildningar och att ge vårdnadshavare möjligheter att träffas på ett givande och meningsfullt sätt.

> Läs mer


Utlandsfödda kvinnors integration

Västerbergslagens samordningsförbund har beviljat medel till en insats som syftar till att underlätta integrationen av utlandsfödda mammor som blivit kvar i hemmet utan sysselsättning och där familjen länge haft försörjningsstöd. Insatsen pågår ett år och påbörjades i november 2019.

> Läs mer om projektet


Ludvika järnvägsstation.

Rehabteamet i nya lokaler

Rehabteamet har flyttat från Björkhaga, där det huserat i mer än tolv år, till övervåningen på Ludvika Resecentrum. Sedan i november 2019 finns teamet i de nya lokalerna på Bergslagsgatan 10. Telefonnumret till rehabkonsulentteamet är 0240-56 59 05.