Västerbergslagen inspirerar

När stockholmare behöver inspiration riktar de blickarna mot Västerbergslagen. I oktober medverkade Maria Grund och Britt-Marie Lindberg från rehabteamet i en inspirationskonferens i huvudstaden.

Maria Grund och Britt-Marie Lindberg berättade om Rehabteamets verksamhet.

Maria Grund och Britt-Marie Lindberg berättade om Rehabteamets verksamhet.

Finsams Rehabteam fick en förfrågan från Samordningsförbundet Stockholms stad: ville de komma dit och föreläsa om teamets arbete? Det skulle bli en inspirationskonferens inför uppstarten av det stora nya Finsamförbundet Samordningsförbundet Stockholms stad.

Konferens vid Globen

Den 10 oktober åkte Maria Grund och Britt-Marie Lindberg från Västerbergslagens samordningsförbunds Rehabteam till Stockholm och Quality Hotel Globe. Under en timme berättade de om rehabteamets arbetssätt.

Föreläsningen ”Erfarenheter och utarbetade metoder utifrån elva års erfarenhet av myndighetssamordnat rehabteam” handlade bland annat om hur det gick till när teamet bildades, om målgrupp, arbetssätt, teamsammansättning, teamets mål och syfte, metoder samt resultat.

Flera inspirerande föreläsningar

Cirka 250 personer lyssnade på Marias och Britt-Maries berättelse. Inspirationskonferensen innehöll en rad föreläsningar från finsamfinansierade insatser runtom i Sverige.

– Det kändes kul och uppskattande att de ville veta mer om hur just vi arbetar, säger Maria och Britt-Marie. Alla var väldigt intresserade och ställde mycket frågor.