Malin vill ta del av dina erfarenheter

Malin Sommarsjö vill komma i kontakt med personer som har erfarenhet av att arbeta med stöd till människor i utanförskap.

Hej!

Jag behöver hjälp! Har du erfarenhet av stöd från flera olika verksamheter och myndigheter, som till exempel kommunen, vården, psykiatrin och/eller Försäkringskassan? Har erfarenhet av psykisk ohälsa, men kanske har saknat stöd för att komma vidare?

Eller har du jobbat med dessa frågor i någon verksamhet, och har tankar att dela med dig av?

Jag behöver er hjälp för att forma ett ännu bättre stöd framåt, och era erfarenheter och synpunkter är viktiga. Projektet ”Öka innanförskapet – fler i arbete” som jag jobbar med, har som mål att få olika verksamheter och myndigheter att jobba tillsammans, så att det ska vara enkelt att få det hjälp och stöd man behöver för ett bättre mående, och för att närma sig arbete eller studier. En ny insats ska byggas upp, utifrån det behov som finns hos dem som behöver det.

Det kan räcka med en kort pratstund på 20 min, upp till en timme om du har mycket att dela med dig av. Självklart anonymt. Kan du tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter och tankar? Hör av dig! Mejl, sms eller telefonsamtal spelar ingen roll. Hoppas vi hörs! 😊

Vänligen

Malin Sommarsjö
Processledare ”Öka innanförskapet – fler i arbete”

Smedjebackens kommun
Arbetsmarknadsenheten
777 81 Smedjebacken
Tfn: 0240-66 00 30, 072-156 22 28

malin.sommarsjo@smedjebacken.se

> Läs mer om projektet Öka innanförskapet – fler i arbete