Föreläsning: psykisk ohälsa – ljuset i tunneln

Givande kväll om HBTQ-frågor

HBTQ-frågorna stod i centrum för årets sista föreläsning den 21 november på Ludvika gammelgård. Ett 60-tal åhörare lyssnade till Mats Eriksson från RFSL Dalarna, Tatelicious Karigambe, Härnösand, och ludvikaprästen Torbjörn Claesson.

Mats Eriksson, Tatelicious Karigambe och Torbjörn Claesson föreläste.

Mats Eriksson, Tatelicious Karigambe och Torbjörn Claesson föreläste.

Torbjörn Claesson inledde kvällen med att berätta allmänt om sexualitet. Det finns tre former: hetero-, bi- och homosexualitet. En transsexuell person (transgender) har genomgått en könskorrigerande operation, personen är född i fel kropp kan man säga. 5–10 procent av Sveriges befolkning är HBT-personer. I Ludvika kommun är det cirka 1800 personer.

Torbjörn konstaterade att man inte blir homosexuell – man är det. Alla individer är födda i sin identitet.

RFSL Newcomers

Mats Eriksson, ordförande i RFSL Dalarna, informerade om RFSL Newcomers. Det ä ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Medlemmarna kommer från alla delar av världen och har ofta flytt från förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I dag är RFSL Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats som organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, upplysning och rådgivning.

I Ludvika anordnas Newcomers café varje fredag mellan kl 12 och 15 på Ludvika församlingsgård genom ett samarbete mellan kyrkan och RFSL Dalarna.

Föddes som pojke

Tatelicious Karigambe kom till Sverige i mars 2016, hon bor i Härnösand. Hon föddes som pojke och växte upp med en ensamstående mamma i Zimbabwe. Hon trivdes aldrig i den identiteten. Idag har hon bytt kön och är kvinna.

I tidiga år blev hon våldtagen av sin morbror och blev HIV positiv. Hon flyttade hemifrån, studerade juridik och hade många kämpiga år. I Härnösand har hon startat en förening och arbetar för kvinnors rättigheter att bestämma över sig själv och sin kropp. Hon har kontakt med politiker, tjänstemän och polis för att skapa ett nätverk för kvinnor som utsätts för övergrepp.

I ett samarbete med RFSL Dalarna har Tatelicious Karigambe gjort en film som heter ”We are survivors”. Se den genom att klicka här.

Föreläsningen var den sista i årets serie på temat psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Nätverket om psykisk ohälsa, dvs Finsam Ludvika/Smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och anhörigkonsulenter och folkhälsosamordnare i Ludvika och Smedjebacken arrangerade.