Bordeline – att pendla mellan himmel och helvete

Teatergruppen Kaos1:s föreställning om Borderline avslutade höstens föreläsningsserie om psykisk ohälsa. 150 personer såg pjäsen den 11 november på Gammelgården i Ludvika. De fick uppleva hur det kan vara att ha en psykisk sjukdom och hur man blir bemött av omgivningen – särskilt sjukvården.

Teater Kaos1: Marielle Gröndal och Hanna Jokela.

Teater Kaos1: Marielle Gröndal och Hanna Jokela.

Kaos1 består av Marielle Gröndal och Hanna Jokela från Eskilstuna, ljud och ljus står Linus Jokela för. Teatergruppen bildades 2010 med syfte att informera om psykisk ohälsa. Marielle och Hanna har båda haft diagnosen borderline, men tillfrisknat.

Manuset bygger till största delen på skådespelarnas egna och andras erfarenheter. Syftet med pjäsen är att bryta tabun och minska tystnaden kring ämnet psykisk ohälsa.

Åktur mellan ytterligheter

Skådespelarna växlade mellan att sitta högst uppe på toppen av stegen till att krypa under den. De gav prov på de stora åkattraktionerna i livets stora tivoli. Föreställningen bjöd på en åktur mellan himmel och helvete, mellan vitt och svart. Enda rekvisitan i pjäsen var en ihopfällbar stege. Skickligt berättade de för publiken hur det är att ha en psykisk sjukdom.

Att ha Borderline är att ha ett ständigt pendlande mellan svart och vitt, ibland flera gånger om dagen. Det finns ingen medicin att ordinera, bara verktyg för att hitta en inre balans.

Sista föreläsningen

Pjäsen var den fjärde och sista delen av höstens föreläsningsserie. Arrangörer var nätverket om psykisk ohälsa. Vill du ha kontakt med Hanna och Marielle kan du söka dem på deras Facebooksida, kaos1, eller websidan www.kaos1.com.