HÄNT I FINSAM VÄSTERBERGSLAGEN

Depression lockade många

Den första föreläsningen i vår föreläsningsserie “Psykisk ohälsa – nu bryter vi tabun” genomfördes på Gammelgården i Ludvika den 15 september.

Kataeina Grim föreläste om sin bipolära sjukdom på ett engagerat och lättsamt sätt.

Katarina Grim föreläste om sin bipolära sjukdom på ett engagerat och lättsamt sätt.

Föreläsningsserien arrangeras av Finsam i samverkan med Anhörigstödet på Ludvika kommun och Studieförbundet Vuxenskolan. Den har som mål att bidra till att bryta tabun kring psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa står bakom de flesta sjukskrivningar i sverige idag och det tenderar att öka än mer.  Vi arrangörer tycker det är mycket viktigt att kunskap om psykisk ohälsa sprids och vi vill genom att arrangera dessa föreläsningar skapa arenor för samtal om psykisk ohälsa i stort, för såväl människor med egen diagnos, som anhöriga och personer  som i sin profession kommer i kontakt med psykisk ohälsa inom arbetslivet.

Bipolär sjukdom och depression

Kvällens tema var bipolär sjukdom och depression och vår föreläsare Katarina Grim lotsade oss genom ämnet, vikten av egenvård och mycket annat. Katarina, som idag är gymnasie- och universitetslärare i psykologi  drabbades av sin första depression vid 23 års ålder. Den följdes av ett flertal depressioner, flera med långa vistelser på psykiatrisk klinik. Slutligen fick hon diagnosen bipolär sjukdom, typ 2.

I sin två timmar långa föreläsning bjöd hon på sin egen berättelse genom sin sjukdom, varvat med teori och medicinsk vetenskap. Allt berättad med en humoristisk t underton, trots den stundtals tuffa berättelsen om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Idag lever Katarina ett gott och hållbart liv, där hon lärt sig leva med sin sjukdom.

170 personer kom till Gammelgården och lyssnade. Det blev “lapp på luckan”, vilket tyder på att intresset är stort och ämnet angeläget. Ett trettiotal personer stod på väntelista.

Fler arrangemang i höst

Under hösten följer ytterligare tre arrangemang: det blir föreläsningar om ADHD/Aspergers syndrom och om Tourettes syndrom.  Terminen avslutas med Teater Kaos, en föreställning om Borderline.

Arrangemangen är kostnadsfria och alla är välkomna!

Läs mer

>> Dokumentation från föreläsningen

>> Inbjudan till höstens föreläsningar