En Väg In

På Finsam Västerbergslagens frukostmöte den 5 juni informerade Linda Andersson och Carolina Andersson om arbetet med samverkansslussen En Väg In. Linda jobbar som koordinator i EVI Ludvika och Carolina är koordinator för EVI i Smedjebacken.

EVI-koordinatorerna Linda Andersson och Carolina Andersson.

EVI har två huvudsakliga funktioner. Den ena är att slussa de som behöver ett samlat stöd från samhället till rätt insats, den andra funktionen är att vara rådgivande och konsulterande åt handläggare i respektive kommun. De som får hjälp via EVI har antingen själva sökt sig till EVI-teamen, eller också remitterats av handläggare på kommunerna som uttömt sina tillgängliga resurser och ser behovet av insatser från samverkande myndigheter för att stödja individens väg mot arbete/utbildning och egen försörjning.

> Linda och Carolinas presentation (pdf)