Frukostmöte med AME

På Finsam Västerbergslagens frukostmöte den 19 mars informerade Linda Bergnér om Arbetsmarknadsenheten, AME, på Ludvika kommun. Runt 35 personer avnjöt en god frukost på Församlingsgården i Ludvika samtidigt som de lyssnade tilll Linda.

Hon berättade bland annat om de projekt och samarbeten som AME deltar i, som exempelvis lokala jobbspår inom vården och restaurangbranschen och En Väg In.

Jobbslussen ingår i Arbetsmarknadsenhetens Praktiksektion. Den vänder sig till personer med försörjningsstöd och kan ta emot 170 personer. Deltagarna deltar i gruppverksamhet och får individuell coachning av handledare. Resultaten 2018 var bra – av de 134 deltagarna återremitterades endast 29 (21 procent). 69 deltagare gick till jobb och 36 till studier.

Kunskapsgenererande möten

Frukostmötet om AME var det första i en serie på sex under 2019. Arrangörer är samordningsförbundet och den lokala samverkansgruppen, LSG.

”För att samverkan skall fungera behöver vi känna till varandra och ha kunskaper om, och rimliga förväntningar på samverkansparternas respektive verksamheter. Det är en av de faktorer som tydliggjorts som ett önskemål i det SSA-arbete vi arbetar med i Västerbergslagen”, heter det i inbjudan till frukostmötena.

Tanken är att alla parter kortfattat får berätta om sina respektive grunduppdrag, för kontaktskapande och kunskapsöverföring.
Vid nästa frukostmöte, den 7 maj, presenterade IFO Ludvika sin verksamhet. Övriga planerade frukostmöten är LSS/Socialpsykiatrin den 4 juni, primärvården den 3 september, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan den 22 oktober samt psykiatrin den 26 november. Samtliga frukostmöten hålls i Församlingsgården, Ludvika.
 

> Linda Bergnérs presentation (pdf)