Skärpta krav på kommunerna

Det första av Finsam Västerbergslagens frukostmöten 2017 samlade cirka 50 deltagare. På mötet den 1 februari talade Ingela Vestbro från VBU om det utökade kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Ingela Vestbro, VBU.

Lagkraven på kommunerna om ansvaret för ungdomar i åldrarna 16–19 år har skärpts. Det som tidigare var ett rent informationsansvar har skärpts till ett aktivitetsansvar. Kommunerna måste nu göra betydligt mer för de ungdomar som fullgjort skolplikten i grundskolan, men som inte genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning.

VBU har utsetts till huvudansvarigt för KAA-uppdraget i Ludvika och Smedjebacken. Ingela Vestbro berättade om hur arbetet ska organiseras.

Det övergripande målet för KAA är att målgruppen genomför eller återupptar sina studier. Frukostmötet fick en hel del information om organisation, funktioner, arbetsgång och insatser gällande KAA.

Ingela Vestbro berättade också lite om projektet Plugga Klart som syftar till att minska avhoppenfrån gymnasieskolan.

>> Ingela Vestbros presentation (pdf)