Frukostmöte med Öppenvårdspsykiatrin

På årets sista av Finsam Västerbergslagens frukostmöten, den 26 november, berättade Jennifer Sundström och Ida Strömberg om Öppenvårdspsykiatrin i Västerbergslagen.

Jennifer Sundström och Ida Strömberg från Öppenvårdpsykiatrin.

Cirka 25 personer från många olika verksamheter i Ludvika och Smedjebacken kom och lyssnade. Frukostmötet hölls på Församlingsgården i Ludvika, och som vanligt bjöds det på en god frukost, en julinspirerad sådan med både risgrynsgröt och julskinka.

Jennifer Sundström är sjuksköterska och samtalsterapeut, Ida Strömberg kurator och KBT-terapeut vid Öppenvårdspsykiatrin, där runt 30 anställda läkare, arbetsterapeuter och medicinska sekretare arbetar. Mottagningen är en specialistmottagning. I första hand är det vårdcentralen som tar emot människor med psykiska besvär upp till en medelsvår nivå.

Öppenvårdspsykiatrin behandlar olika psykiatriska tillstånd som schizofreni, bipolaritet, personlighetssyndrom, ångest och depression samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behandlingen kan vara medicinering, samtalsbehandling, arbetsterapi, gruppbehandlingar och utredningar.

Öppenvårdspsykiatrin samarbetar med andra myndigheter/vårdenheter på olika nivåer. Man har regelbundna möten med tre vårdcentraler. Andra samarbetspartners är socialtjänsten, Laro, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och företagshälsovård, skolan, habiliteringen och slutenvården.

> Öppenvårdspsykiatrin, presentation (pdf)
> Vårdpyramiden – vem gör vad och när? (pdf)