Frukostmöte med Primärvården/Habiliteringen

Rosalie Johnsson.

På Finsam Västerbergslagens frukostmöte den 3 september medverkade verksamhetsutvecklare Rosalie Johnsson och berättade om Primärvården i Västerbergslagen.

Ett 30-tal personer kom till Församlingsgården för att lyssna. Medverkade gjorde också rehabkoordinator Maria Nordqvist från Primärvården samt kurator Ola Larsson och t.f. chef Maria Eriksson från Habiliteringen.

Rosalie presenterade Primärvårdens tjänster och kraven på tillgänglighet. På vårdcentralen finns förutom läkarmottagning även distrikssköterska och provtagning. Primärvården erbjuder även vård inom första linjens psykiska ohälsa för vuxna. Vårdcentralen erbjuder även möjligheter till rehabilitering och MMR för smärtpatienter. Inom primärvårdens ansvar finns också familjecentral, barnmorskemottagning, samtalsmottagning m.m. Nya företeelser är den digitala vårdcentralen (en app som ger patienten direktkontakt med läkare) och e-hälsa, som innebär internetbaserad vård och behandling.

Rehabkoordinator Maria Nordqvist berättade om hur primärvården erbjuder samordnade rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna personer.

Ola Larsson och Maria Eriksson berättade om Habiliteringen, som finns på fem olika orter i länet. Där får personer med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, förvärvad hjärnskada eller andra omfattande funktionsnedsättningar stöd.

Kunskapsgenererande möten

Frukostmötet ingick i en serie på sex under 2019. Arrangörer är samordningsförbundet och den lokala samverkansgruppen, LSG. ”För att samverkan skall fungera behöver vi känna till varandra och ha kunskaper om, och rimliga förväntningar på samverkansparternas respektive verksamheter. Det är en av de faktorer som tydliggjorts som ett önskemål i det SSA-arbete vi arbetar med i Västerbergslagen”, heter det i inbjudan till frukostmötena.

Tanken är att alla parter kortfattat får berätta om sina respektive grunduppdrag, för kontaktskapande och kunskapsöverföring.
Kommande planerade frukostmöten är primärvården den 3 september, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan den 22 oktober samt psykiatrin den 26 november. Samtliga frukostmöten hålls i Församlingsgården, Ludvika.

> Primärvården, presentation (pdf)
> Rehabkoordinator, presentation (pdf)
> Presentationsfilmer, Habiliteringen