Sopplunch med
Individ- och familjeomsorgen

Den 3 mars var det premiär för sopplunch med föredrag i arrangemang av LSG och Finsam Västerbergslagen. Först ut att berätta om sin verksamhet var Individ- och familjeomsorgen i Ludvika och Smedjebacken.

LSGs och Finsams frukostmöten förra året, där verksamheterna hos parterna fick möjlighet att presentera sig för varandra, blev lyckade. Men behoven av kunskap och erfarenhetsutbyten kvarstår. I år ersätter soppluncher de populära frukostmötena.

Berättade om uppdraget

Jill Ekberg-Johansson t.v. och Annsofie Andersson berättade om IFO i Västerbergslagen.

Verksamhetschef AnnSofie Andersson från Ludvika och enhetschef Jill Ekberg-Johansson från Smedjebackens kommun berättade på sopplunchen om Individ och familjeomsorgens uppdrag, och beskrev hur IFO är organiserat i respektive kommun.

Ett 25-tal personer kom till Församlingsgården i Ludvika, både medarbetare och chefer samt lokala politiker, för att äta lunch och lyssna på föredrag. De bjöds på en smakrik grön linssoppa, nybakat bröd och kaffe med kaka. Det värmde gott i snöslasket!

Kunskap om varandra nödvändigt

För att samverkan skall fungera behöver vi känna till varandra, ha kunskaper om och ha rimliga förväntningar på samverkansparternas respektive verksamheter. Den lokala samverkansgruppen, LSG, som består av parternas lokala chefer i Ludvika och Smedjebacken arrangerar därför under 2020 soppluncher med föredrag där olika verksamheter presenterar sina grunduppdrag, för kontaktskapande och kunskapsöverföring.

> Organisationsskiss IFO Ludvika
> Organisationsskiss IFO Smedjebacken