Älskade jävla unge!

Henrik Mattsson föreläste den 3 december i ett fullsatt Aveny om kommunikation och om sitt anhörigskap.

Cirka 300 kom och lyssnade Henrik Mattssons föreläsning.

Henrik inleder med att säga att innebörden av all kommunikation är gensvaret. Han hävdar att vi är snabba på att fokusera på det som inte kommer fungera istället för att titta på vilka resurser vi har när vi ställs inför något nytt. Vi gör ofta en egen tolkning utifrån vår egen verklighet av det motparten säger eller gör. Istället borde vi sätta oss in i personens situation och tänka på vad exakt är det personen säger? Vad tolkar jag in i budskapet som är mina egna reflektioner?

Anhörigrollen

Henrik har levt som anhörig i stort sett hela livet. Hans äldre bror har haft psykisk ohälsa under hela uppväxten. Han var tolv år när brodern första gången blev inlagd på psykiatrisk klinik. Henriks dotter har Bipolär sjukdom och Bulemi (ätstörningar). Han betonar att man inte är sin diagnos eller sitt beteende – man har dem. Man är inte Bipolär – man har Bipolär sjukdom. Många gånger har Henrik sagt till sin dotter ”Jag älskar dig villkorslöst, det är ditt uppträdande som är ett problem!” Beteendet är personens ansvar – inte personens ensak.

Familjen gjorde sitt bästa för att hjälpa dottern. Samtalen blev många och långa, men till slut förstod Henrik att han inte räckte till och att de behövde professionell hjälp. Han sa ”jag är din pappa, jag älskar att vara din pappa och jag kan vara ditt stöd, men jag kan inte vara din terapeut” Från att de fick professionell hjälp har dotterns mående förbättrats avsevärt och så även familjens mående.

Behåll lugnet

A och o i en meningsskiljaktighet är att behålla lugnet, säger Henrik. Den som går ifrån konflikten med sin värdighet i behåll är alltid en vinnare. Han ger rådet att inte involvera sig i vad som helst. Att vara lugn i en konflikt dämpar motparten. Vikten av humor får inte underskattas. Man är inte sin diagnos, man har sin diagnos – och den ska man förhålla sig till. Skidhopparen Jan Boklöv är ett exempel på att humor kan vara ett bra redskap. Han ställde avväpnande kommentarer om sin egen stamning så att omgivningen tappade sina elaka kommentarer. Våga bjud på dig själv, säger Henrik avslutningsvis. Humor har en läkande effekt.

Utbildar – engagerar – berör

Henrik Mattsson har föreläst och utbildat människor i drygt 20 år. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare på temat kommunikation och konflikthantering. Han har över 100 uppdrag per år och nominerades till Sveriges bästa talare år 2007. Han engagerar, berör viktiga ämnen och skämtar friskt med sig själv och omgivningen. Publiken skrattar bävande – kan man verkligen skratta åt så allvarliga händelser? Frågar man sig. Svaret är: Ja! Man får skämta om allvarliga och viktiga saker som konflikter. Humor är ett utmärkt vapen mot konflikt.

Arrangörer

Nätverket om psykisk ohälsa i Ludvika/Smedjebacken anordnade den femte föreläsningen i serien Från turbulens till balans. Nätverket består av anhörigstöd och folkhälsa i Ludvika/Smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund.