Diagnos, behandling och mål
vid bipolär sjukdom

Peter Hagland, specialist inom psykiatrin och med lång erfarenhet från primärvården, föreläste för ett 70-tal åhörare om bipolär sjukdom 21 november i Ludvika Folkets hus.

Peter Hagland.

Psykiatriska sjukdomar delas in i fyra områden inom den psykiatriska specialistvården: psykossjukdomar, affektionssjukdomar, ångestsjukdomar och funktionsnedsättning/handikapp. Depression i sig är inte en sjukdom, det är ett tillstånd inom något av de fyra områdena. Peter Hagland definierar nedstämdhet som oförmåga till känslor som glädje, sorg eller ilska.

Orsak

1-4 procent av befolkningen har bipolär sjukdom. Den debuterar ofta i 18-20-årsåldern. Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män. Bipolär sjukdom kan ha genetiska, biologiska eller miljömässiga orsaker.
– Alla med genetiska anlag inte får dock inte sjukdomen, säger Peter Hagland.

Symtom

Personen med bipolär sjukdom har snabba byten mellan stark glädje och arbetsiver till en intensiv vrede. Personen växlar mellan maniska, upprymda tillstånd och depressiva, apatiska  perioder.  Det kan ta omkring tio  år att få diagnosen bipolär sjukdom. Det beror på att det kan vara svårt att sammankoppla svaga symtom och problematik, det kan även finnas en viss kunskapsbrist hos läkarna som ska ställa diagnos. Sjukdomen är kronisk och går i skov.

Behandling

Patientutbildning är viktigt för att omgivningen/anhöriga ska få ökad förståelse och den sjuka ska få insikt och lära känna sina symtom. Det är viktigt att skapa strategier för att minska stress. Läkemedel minskar risken för skov och håller personen i ett balanserat tillstånd.

Arrangörer

Nätverket om psykisk ohälsa, dvs anhörigstöd och folkhälsa i Ludvika och Smedjebackens kommuner, Västerbergslagens  samordningsförbund Finsam och Studieförbundet Vuxenskolan, arrangerade föreläsningen.