Att förstå det som inte syns

Maria Hellsten, förälder till en son med neuropsyktatrisk funktionsnedsättning, föreläste den 19 februari i Smedjebackens Folkets hus om NPF och om föräldraskapet. Föreläsningen ingick i den föreläsningsserie som Nätverket om psykisk ohälsa arrangerar.

Maria Hellsten föreläste om NPS.

Maria Hellsten inledde sitt föredrag med att berätta om kontakterna med otaliga yrkesprofessioner i samband med sin sons problematik. Ny personal började och den gamla slutade, sekretess rådde mellan olika instanser… Gång på gång fick hon berätta deras historia.

Asperger och ADHD

Vid nio års ålder fick sonen diagnosen Aspergers syndrom med tvångshandlingar. Maria skaffade litteratur för att få mer kunskap kring diagnoser. Hon har även studerat på Mora folkhögskola i ämnet. Vid tolv års ålder fick sonen också diagnosen ADHD.

Sonens diagnoser påverkar vardagslivet för alla i familjen. Maria beskrev hur familjens olika strategier får det att fungera. Hon berättade även om hur lätt missförstånd uppstår.

Gav handfasta råd

Maria delade också med sig av olika teoretiska och praktiska handlingar som underlättar vardagen för både hennes son och övriga i familjen.

Ledord Maria delade med sig av;
Det är inte rätt, det är inte fel – det är annorlunda! Och det är ok!

Många av de runt 50 i publiken kände igen mycket av det Maria Hellsten beskrev i sin föreläsning.

Arrangörer

Nätverket om psykisk ohälsa, dvs anhörigstöd och folkhälsa i Ludvika och Smedjebackens kommuner, Västerbergslagens  samordningsförbund Finsam och Studieförbundet Vuxenskolan, arrangerade föreläsningen.

> Maria Hellstens presentation (pdf)