HÄNT I FINSAM VÄSTERBERGSLAGEN

 

Samtalsmottagningen Barn och Unga

Samtalsmottagningen Barn och Unga i Västerbergslagen var temat för Finsam Västerbergslagens frukostmöte den 2 december.

VB_Frukostmote2dec

Frukostmötet samlade 45 deltagare som fick se en presentation av Samtalsmottagningen Barn och Unga.

Frukostmötet samlade 45 personer på Församlingsgården i Ludvika. De representerade många av våra parters olika verksamheter, såsom Arbetsmarknadsenheten i Ludvika och Smedjebacken, flera andra kommunala förvaltningar, Habiliteringen, Försäkringskassan, Psykiatrin, VBU, Hjärnkoll, Studieförbundet Vuxenskolan, Finsams Rehabkonsulentteam och Arbetsförmedlingen.

Frukost och föredrag

Efter en god, närande och inbjudande frukost fick vi lyssna till dagens tema: Samtalsmottagningen Barn och Unga i Västerbergslagen. Samtalsmottagningen Barn och Unga är ”första linjens psykiatri för barn och unga” och har som uppdrag att behandla mild till måttlig grad av psykisk ohälsa. Den gör också stödjande och förebyggande insatser för barn och ungdomar upp till 17 år och deras föräldrar.

Samverkan

Uppdraget inbegriper också samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunen – till exempel med skolhälsovården. Syftet är att barn och ungas psykiska hälsa ska mötas med en synkroniserad helhet där kommun och landsting bidrar till rätt hjälp på rätt nivå i rätt tid.

Se presentation >>