HÄNT I FINSAM VÄSTERBERGSLAGEN

 

Projekt vill stärka familjen

Hur kan myndigheterna på bästa sätt stärka familjer som har försörjningsstöd så att de kan bli självförsörjande? Den frågan försöker projektet “Hela familjen” i Ludvika kommun besvara.

Foto på Susanna

Susanna Öbrell från Individ- och familjeomsorgen berättade om projektet Hela familjen.

Susanna Öbrell från IFO (Individ- och familjeomsorgen), berättade om projektet på Finsams frukostmöte den 10 juni. Cirka 40 deltagare från olika verksamheter i kommunen kom och lyssnade. Projektet arbetar med hög tillgänglighet, noggrann kartläggning av behoven samt individanpassat stöd till föräldrar och deras barn.

I projektet deltar för närvarande 39 barnfamiljer med 61 vuxna och 145 barn. Nära hälften är familjer med ensamstående mammor. Den stora majoriteten av de vuxna är utlandsfödda, drygt hälften från Somalia. Samtliga har fått försörjningsstöd i minst två år.

Komplex problembild

De här familjerna dras ofta med en rad problem: psykisk ohälsa, låg självkänsla. socialt kaos, svaga sociala nätverk, språkhinder och brist på arbetslivserfarenhet är faktorer som skapar en komplex situation att brottas med.

Susanna Öbrell kunde också redovisa framgångar för projektet: bland annat har fyra familjer fått minskat behov av försörjningsstöd.

>> Presentationen (pdf)