3HÄNT I FINSAM VÄSTERBERGSLAGEN

 

Frukostmöte med Jan Sundqvist, Arbetsförmedlingen:

Många lediga jobb i Dalarna

Förra året hade Dalarna den största efterfrågan på arbetskraft på minst 22 år och utvecklingen fortsätter. Det berättade Jan Sundqvist från Arbetsförmedlingen på Finsams frukostmöte den 1 april. Cirka 65 deltagare tog del av informationen om utvecklingen på arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.

Befolkningen sammansättning är en viktig faktor för hur arbetsmarknaden ser ut. Under de kommande tio åren kommer den yrkesverksamma andelen av befolkningen i Dalarna att minska, samtidigt som antalet invånare över 80 år ökar kraftigt. Det ställer stora krav på samhällets förmåga till vård och omsorg. En stor andel av de sysselsatta inom vård och omsorg närmar sig pension: ungefär 370 personer behöver ersättas de kommande fem åren.

Utbildning viktigt

Den som har utbildning har bäst förutsättningar på framtidens arbetsmarknad. Yrkesutbildning – KY-utbildning eller yrkeshögskola – ger goda chanser, liksom akademisk utbildning generellt. För den som saknar slutbetyg från gymnasiet kan det ta längre tid att få ett jobb. Men arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper värderas också mycket högt av arbetsgivarna.

Jan Sundqvist gav också en rad exempel från olika branscher där behoven av arbetskraft är stora framöver.

>> Bildspel från föredraget (pdf)