HÄNT I FINSAM VÄSTERBERGSLAGEN

 

Frukostmöte om nyanlända

Hans-Erik Johansson, tv, informerade om Ludvika kommuns integrationsarbete, och Dan Folkesson berättade om Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Hans-Erik Johansson, tv, informerade om Ludvika kommuns integrationsarbete, och Dan Folkesson berättade om Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Cirka 45 personer kom till vårt frukostmöte i Församlingsgården den 27 oktober för att lyssna på Dan Folkesson, Arbetsförmedlingen och Hans-Erik Johansson, Integrationsenheten på Ludvika Kommun. De pratade om Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag respektive kommunens integrationsarbete. Sedan december 2010 ansvarar Arbetsförmedlingen för att samordna etableringsinsatser för nyanlända invandrare.

Läs mer

>> Presentation etableringsuppdraget