Gruppbehandlingar inom psykiatrin

Gruppbehandlingar inom psykiatrin var ämnet för Finsams sista frukostmöte 2016 på Församlingsgården i Ludvika den 30 november.

Arbetsterapeuterna Marie-Louise Skålberg och Taru Hintikka berättade om olika slags gruppbehandlingar för patienter vid psykiatrimottagningen Ludvika. Mottagningen vänder sig till personer som behöver specialistpsykiatri i Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdom, svåra somatoforma syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd. Lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd, behandlas inom primärvården.

>> Presentationen (pdf)